Dit is een artikel uit het NRC-archief De artikelen in het archief zijn met behulp van geautomatiseerde technieken voorzien van metadata die de inhoud beschrijven. De resultaten van deze technieken zijn niet altijd correct, we werken aan verbetering. Meer informatie.
Bekijk hele krant

NRC Handelsblad

Politiek

‘Nederland te streng bij gezinshereniging’

Nederland is te streng voor mensen die gezinsleden uit het buitenland hierheen willen halen. Dat stelt het College voor de Rechten van de Mens op basis van eigen onderzoek. De Nederlandse overheid zou de Europese gezinsherenigingsrichtlijn te strikt toepassen.

De richtlijn geldt hier sinds 2004 en gaat boven de Nederlandse immigratieregels. Het college bekeek onder meer de toelatingseisen voor inkomen en het inburgeringsexamen. Het vindt dat gezinnen „onnodig lang worden gescheiden”.

In de Europese richtlijn is een minimuminkomen als richtbedrag opgenomen. Volgens het college hanteert Nederland dit als harde grens. Het noemt daarbij het voorbeeld dat gezinshereniging is afgewezen omdat het in Nederland wonende gezinslid 20 euro per maand te weinig verdient.

Ook stelt Nederland volgens het onderzoek slagen voor het inburgeringsexamen als eis. Het land zou niet meer dan een ‘inspanningsverplichting’ moeten opleggen, aldus het college. Het roept staatssecretaris Fred Teeven (Veiligheid en Justitie, VVD) op meer naar individuele gevallen te kijken.

Het ministerie vindt niet dat Nederland te streng is in de beoordelingen. Het ziet geen reden de eisen voor inkomen en inburgering aan te passen.

In 2012 ontvingen de Nederlandse autoriteiten bijna 20.000 aanvragen voor gezinshereniging. Daarvan is de helft in eerste instantie afgewezen.