Knulligheid

In 2012 zijn we naar de ledendag van Amnesty International in ‘t Spant in Bussum geweest. We zijn samen teruggereisd. Jij naar Delfs- haven, ik naar Zoetermeer. Door mijn knulligheid ging onze avond en verdere contact, bijvoorbeeld over het boek van Han Le Nobel verloren. Ik zou je graag eens trakteren.