Wereldwijd beleid voor reductie CO2 faalt

De concentratie van broeikasgassen in de atmosfeer heeft een nieuw record bereikt. Volgens de Wereld Meteorologische Organisatie blijven internationale pogingen om de uitstoot van kooldioxide (CO2), methaan en andere gassen die bijdragen aan de opwarming van de aarde te verminderen zonder resultaat.

In de afgelopen dertig jaar werd niet eerder zoveel CO2 uitgestoten als in 2013, schrijft de WMO in haar jaarlijkse Broeikasgasbulletin. De concentratie CO2 is nu 142 procent hoger dan vóór de industriële revolutie, die van methaan zelfs 253 procent. Een groot deel van de CO2 wordt opgenomen door oceanen, die daardoor in snel tempo verzuren.

„We weten dat ons klimaat verandert en ons weer extremer wordt door menselijke activiteiten zoals het verbranden van fossiele brandstoffen”, aldus WMO-secretaris-generaal Michel Jarraud. „We hebben de kennis en het gereedschap voor actie om te proberen de temperatuurstijging binnen de twee graden Celsius te houden en daarmee onze kinderen en kleinkinderen een toekomst te geven.”

VN-secretaris-generaal Ban Ki-moon vraagt wereldleiders later deze maand in New York nieuwe beloftes te doen voor de reductie van broeikasgassen. Volgend jaar moet daarover in Parijs een akkoord worden gesloten.