Vrouwen geven meer dan mannen

Vrouwelijke miljonairs schenken een groter deel van hun inkomen aan goede doelen dan mannelijke. Ze kiezen ook duidelijk voor andere doelen dan mannen. Dat blijkt uit een onderzoek van Maastricht University. In opdracht van MeesPierson – de vermogenstak van ABN Amro – ondervroeg de universiteit ruim zevenhonderd Nederlandse klanten van de bank, allen (multi)-miljonair.

Vrouwen doneren volgens het onderzoek gemiddeld 3,6 procent van hun inkomen, mannen 3,2 procent. Ook vinden vrouwen andere goede doelen belangrijk: ze geven veel aan organisaties die de positie van de vrouw proberen te verbeteren, zoals kunst, cultuur, natuurbescherming, onderwijs, wetenschap en dierenwelzijn. Mannen kiezen vooral voor sport, noodhulp en mensenrechten. Gemiddeld schenken de ondervraagde miljonairs zo’n 11.000 euro per jaar. Daarbij geldt: hoe groter het vermogen, hoe meer er wordt gedoneerd. Aan welk doel dat geld wordt geschonken hangt volgens het onderzoek af van hoe het is verdiend.

Ondernemers die hun fortuin hebben vergaard met een eigen bedrijf kiezen vooral voor armoedebestrijding in binnen- en buitenland en voor sport. Mensen die een grote erfenis hebben ontvangen, investeren juist veel in kunst, cultuur en dierenwelzijn. Erfgenamen schenken relatief gezien het grootste deel van hun vermogen. Ondernemers zijn in absolute zin het meest vrijgevig: ze maken gemiddeld 14.000 euro per jaar over, ruim twee keer zoveel als miljonairs die in loondienst hun vermogen hebben vergaard. Gezondheid heeft ook invloed op het schenkgedrag: hoe gezonder de gever, hoe minder er naar goede doelen gaat.

    • NRC