Opinie

    • Ik

Uitstelgedrag

Het vriendje van een van mijn dochters moet er dit jaar hard aan trekken om het eerste jaar van zijn studie te halen. Als zij een weekendje bij ons zijn komt het tijdens de borrel op dit onderwerp.

Hij geeft aan dat hij zich nog moet opgeven voor een cursus ‘zelfmanagement voor uitstellers’. Wij kijken geïnteresseerd naar hem, het valt even stil en hij zegt: „Maar dat doe ik zo meteen wel even…”

Nitha Annink

    • Ik