Status? Nee, miljonair geeft geld weg omdat dat leuk is

Vrouwelijke miljonairs schenken een groter deel van hun inkomen aan goede doelen dan mannelijke.

Meeste vermogen afkomstig van ondernemers
Meeste vermogen afkomstig van ondernemers

Je kunt als miljonair natuurlijk voor een duikboot, tweede auto of extra zomerhuisje gaan. Maar je kunt ook aan een goed doel te geven. Alleen: waaraan dan?

In opdracht van MeesPierson, de vermogensbeheertak van ABN Amro, onderzocht Maastricht University het schenkgedrag van ruim 700 Nederlandse klanten van de bank, allen (multi-)miljonair. Drie opvallende uitkomsten.

1Erfenis naar kunst en cultuur

Gemiddeld geven de ondervraagde miljonairs zo’n 11.000 euro per jaar aan goede doelen. Daarbij geldt: hoe rijker ze zijn, hoe meer er wordt gedoneerd. Vermogenden met een eigen bedrijf kiezen vooral voor armoedebestrijding in binnen- en buitenland, of sport. Mensen die een grote erfenis hebben ontvangen, geven veel aan kunst en cultuur.

Ondernemers geven het meeste: met gemiddeld ruim 14.000 euro per jaar schenken ze twee keer zoveel als mensen die in loondienst rijk zijn geworden. Erfgenamen doneren relatief gezien het grootste deel van hun vermogen.

Ook gezondheid speelt mee: hoe gezonder de gever, hoe minder er naar goede doelen gaat. Opmerkelijk is volgens de onderzoekers ook dat nog geen 10 procent van de ondervraagden aan religieuze instellingen schenkt, maar áls dat gebeurt, zijn de bedragen vaak substantieel. Ruim 60 procent van alle giften blijft in Nederland.

2 Vrouwen schenken meer

Vrouwen doneren volgens het onderzoek gemiddeld 3,6 procent van hun inkomen, mannen 3,2 procent. Ook vinden vrouwen andere doelen belangrijk: ze geven bijvoorbeeld relatief veel aan organisaties die de positie van vrouwen proberen te verbeteren. Kunst en cultuur, natuurbescherming, onderwijs, wetenschap en dierenwelzijn scoren eveneens hoog. Mannen kiezen meer voor internationale armoedebestrijding, noodhulp en mensenrechten.

3 De lol van het weggeven

En dan is er natuurlijk nog de waarom-vraag? Speelt status een rol? Of een barmhartig imago? Nee, zo schrijven de onderzoekers: „Vermogenden geven vooral omdat ze er plezier aan beleven.”

Daarnaast zijn de morele plicht, de wens om bij te dragen aan een betere wereld en de wens iets terug te geven aan de samenleving van belang. Belastingvoordelen spelen een minder prominente rol, al geeft 46 procent van de respondenten aan gebruik te maken van de mogelijkheden tot belastingaftrek.”

Het totale bedrag dat in Nederland aan goede doelen wordt gegeven, stijgt. Afgelopen jaar werd voor ruim 4,25 miljard euro gedoneerd, een verdubbeling in vergelijking met tien jaar geleden. Miljonairs spelen in al die schenkingen een grote rol: 80 procent van het gedoneerde geld komt van de 20 procent grootste gevers.