Opinie

Dit is een artikel uit het NRC-archief De artikelen in het archief zijn met behulp van geautomatiseerde technieken voorzien van metadata die de inhoud beschrijven. De resultaten van deze technieken zijn niet altijd correct, we werken aan verbetering. Meer informatie.

Klimaat

Een meteorologisch record

Het jaarlijkse Broeikasgasbulletin van de Wereld Meteorologische Organisatie wordt een beetje eentonig. Ook dit jaar melden de meteorologen van de Verenigde Naties een stijging van de concentratie van broeikasgassen in de atmosfeer, een record zelfs voor de afgelopen 30 jaar. Ze voegen er meteen een politiek commentaar aan toe: internationale pogingen om de uitstoot van kooldioxide, methaan en andere broeikasgassen te verminderen blijven kennelijk zonder resultaat.

De concentratie kooldioxide is nu 142 procent in vergelijking tot de tijd vóór de industriële revolutie en die van methaan zelfs 253 procent. Een groot deel van de CO2 wordt opgenomen door oceanen, die daardoor in rap tempo verzuren. De verzuring van het oceaanwater heeft, schrijft de WMO. Zo’n verandering (daling van de pH-waarde) is de afgelopen 300 miljoen jaar niet eerder voorgekomen. Het is voor het eerst dat de WMO in het bulletin een hoofdstuk heeft opgenomen over oceaanverzuring:

The rate of acidification is limited by the presence of carbonate ion (CO32–), which binds up most of the newly formed H+, forming bicarbonate. Yet that buffering reaction consumes CO32–, reducing the chemical capacity of the near-surface ocean to take up more CO2. Currently that capacity is only 70% of what it was at the beginning of the industrial era, and it may well be reduced to only 20% by the end of the twenty-first century.

„We weten dat ons klimaat verandert en ons weer extremer wordt door menselijke activiteiten zoals het verbranden van fossiele brandstoffen”, zei WMO-secretaris-generaal Michel Jarraud bij de presentatie van de cijfers. „We hebben de kennis en het gereedschap voor actie om te proberen de temperatuurstijging binnen de twee graden Celsius te houden en daarmee onze kinderen en kleinkinderen een toekomst te geven.” We kunnen volgens hem al lang niet meer doen alsof we geen idee hebben waar het over gaat:

‘Carbon dioxide remains in the atmosphere for many hundreds of years and in the ocean for even longer. Past, present and future CO2 emissions will have a cumulative impact on both global warming and ocean acidification. The laws of physics are non-negotiable.’

De cijfers komen op een strategisch moment. Over ruim een week, aan de vooravond van de Algemene Vergadering van de Verenigde Naties, komen wereldleiders bijeen in New York om over klimaatverandering te praten. VN-secretaris-generaal Ban Ki-moon hoopt dat ze dan beloftes doen voor een verdere reductie van broeikasgassen – om vervolgens volgend jaar in Parijs een akkoord te sluiten. Overigens zijn de woorden ‘verdere reductie’ natuurlijk niet op hun plaats, zolang er van een reductie nog helemaal geen sprake is.

Paul Luttikhuis
Blogger

Paul Luttikhuis

Buitenlandredacteur Paul Luttikhuis volgt op dit blog nieuws over klimaatverandering. Hij schrijft over sociale en economische gevolgen, over manieren waarop landen zich daarop voorbereiden, over nieuwe wetenschappelijke inzichten en over de onderhandelingen na ‘Parijs’. Regelmatig zullen gastauteurs hun licht laten schijnen op deze thema’s.