De eerste mobiele algenraffinaderij in Lelystad

Foto Hollandse Hoogte

Onderzoeker Jonas Jelinek neemt een monster in de eerste mobiele algenraffinaderij, die gisteren in Lelystad is geopend. De mobiele proeffabriek VALORIE kan allerlei voor het bedrijfsleven interessante stoffen uit algen winnen, zoals eiwitten, oliën en koolhydraten. De mobiele fabriek is een initiatief van TNO en het bedrijf Algae Food and Fuel. Als deze pilot slaagt, wil de combinatie er bij het bedrijfsleven de boer mee op.