‘Gemeente omzeilt beroepsgeheim arts’

Allerlei instanties vragen burgers hun medisch dossier te sturen. Zo omzeilen ze het beroepsgeheim van de arts. Onacceptabel, vinden artsen.

Gemeenten, uitkeringsinstanties, verzekeraars en letselschadebureaus omzeilen het medisch beroepsgeheim van artsen door rechtstreeks aan burgers te vragen hun medisch dossier toe te sturen. Dit melden vandaag artsenfederatie KNMG en patiëntenfederatie NPCF.

De federaties stellen dat mensen hun medisch dossier regelmatig „onnodig” delen met instanties, omdat ze bijvoorbeeld bang zijn anders geen uitkering of verzekering te krijgen.

Patiëntenfederatie NPCF ondervroeg 9.000 mensen over het delen van hun medisch dossier. Een op de zes bleek wel eens een medisch dossier opgestuurd te hebben naar een instantie.

Onacceptabel, zegt KNMG-voorzitter Rutger Jan van der Gaag. Volgens hem dienen instanties gerichte schriftelijke vragen te stellen aan artsen, en moeten ze niet burgers verzoeken hun eigen dossier op te vragen en dat door sturen. Van der Gaag: „Wat een patiënt met een arts bespreekt, is vertrouwelijk. Dan past het om alleen informatie op te vragen die écht nodig is om een aanvraag van bijvoorbeeld een arbeidsongeschiktheidsverzekering of een uitkering wegens letselschade te beoordelen.”

Dat gemeenten, uitkeringsinstanties, verzekeraars en letselschadebureaus burgers vragen hun medisch dossier te delen, is niet verboden. Probleem is volgens de patiënten- en artsenfederaties dat burgers zich verplicht voelen mee te werken. Een ondervraagde schrijft aan de patiëntenorganisatie: „Als ik geen toestemming gaf, werd WMO aanvraag niet in behandeling genomen.”

Vanaf volgend jaar zijn gemeenten volledig verantwoordelijk voor jeugdzorg en langdurige ouderenzorg. Ze krijgen daarvoor de beschikking over veel meer medische informatie van hun burgers. De federaties waarschuwen dat met de overdracht van rijks- en provincietaken naar gemeenten „de problemen” rond het delen van patiënteninformatie „drastisch” kunnen toenemen. Deze krant meldde vorige maand dat veel gemeenten onvoldoende maatregelen hebben genomen om medische gegevens van burgers te beschermen na de decentralisaties.

Van der Gaag stelt dat gemeenten met de rijksoverheid afspraken moeten maken over gerichte inzage in medische dossiers. „Veel gemeenten zijn zich onvoldoende bewust over wat zij wel en niet aan medische gegevens mogen vragen van burgers. Dat geldt evengoed voor uitkeringsinstanties, letselschadebureaus en verzekeraars.”