Dit is een artikel uit het NRC-archief De artikelen in het archief zijn met behulp van geautomatiseerde technieken voorzien van metadata die de inhoud beschrijven. De resultaten van deze technieken zijn niet altijd correct, we werken aan verbetering. Meer informatie.

Politie, recht en criminaliteit

De Uitspraak: Kan de vrouw schenkingen van haar man aan zijn onwettige kinderen ongedaan maken?

Kan de vrouw schenkingen ongedaan maken die de man bij zijn dood deed aan zijn buitenechtelijke kinderen, over wie zij niks wist? Met commentaar van NJB-experts en hoogleraren notarieel recht Nora van Oostrom, woordvoerder KNB en adviseur Nauta Dutilh en M. van Mourik. De Zaak. Een ondernemer te Rotterdam schept op zijn sterfdag geheel onverwacht een paar nieuwe feiten. Hij blijkt behalve twee kinderen met zijn vrouw nog twee kinderen te hebben. Op de dag van zijn dood maakt hij per bank aan dit tweetal ieder ongeveer 58000 euro over. Ook schenkt hij deze kinderen zijn Mercedes en de Fiat- camper die hij met zijn vrouw in hun vrije tijd gebruikte. De vermoedelijk verblufte weduwe en één van hun andere kinderen eisen bij de rechtbank het geld en de auto’s terug. Wat is hier aan de hand? Het vonnis is schaars met niet juridische details. Maakte de man ‘schoon schip’ en benam zich het leven, of was zijn dood natuurlijk? Het is niet duidelijk. Leidde de man een dubbel leven? Het lijkt er op. De buitenechtelijke kinderen groeiden op bij zijn vriendin, die overigens ook getrouwd was. Deze kinderen dachten overigens dat haar man ook hun vader was. Dat was dus niet zo, zo blijkt uit een vaderschapstest. Na de schenking startten deze kinderen dan ook een procedure ‘tot ontkenning’ van de ene, en tot erkenning van de andere vader. Zij vinden de schenkingen terecht. Wat voeren deze kinderen aan? Zij vinden dat er een natuurlijke verbintenis zou zijn met hun echte vader. Die is weliswaar niet juridisch afdwingbaar maar beantwoordt wel aan een morele plicht, stellen zij. Ook voeren zij aan dat het geld nodig is om in hun onderhoud en eventuele studiekosten te voorzien totdat ze 18 zijn. Hun vader vervulde zijn zorgplicht. Ze geven wel de Fiat camper aan hun nieuwe stiefmoeder terug. Maar niet de Mercedes. Wat zegt de weduwe? Zij meent dat volgens het Burgerlijk Wetboek (1:88 lid 1 sub b) bij schenkingen toestemming van de andere partner is vereist, behalve als het om ‘niet bovenmatige schenkingen’ gaat. Het stel was namelijk in gemeenschap van goederen getrouwd. En dit was duidelijk wel ‘bovenmatig’. Volgens art. 89 kan de andere partner een dergelijke schenking bovendien ‘buitengerechtelijk vernietigen’. Dat heeft zij gedaan, zodra ze ervan op de hoogte kwam. Geld en auto zijn daarom geen eigendom van deze kinderen maar onderdeel van de nalatenschap gebleven. Hoe oordeelt de rechter? Die geeft de bedrogen weduwe voluit gelijk. Om zulke bedragen binnen een huwelijksgemeenschap te mogen schenken is inderdaad toestemming nodig. Alleen onder hele bijzondere omstandigheden zou zo’n geldbedrag als een ‘verschuldigde prestatie’ kunnen gelden, op basis van een natuurlijke verbintenis. Deze kinderen hebben overigens al een moeder en een (juridische) vader die onderhoudsplichtig is. Of zij dit geld nodig hebben maakten ze bovendien niet aannemelijk. De kinderen kunnen evenmin hun aanspraken baseren op het erfrecht - dit betrof immers schenkingen die hun vader deed toen hij leefde. Geld en auto moeten daarom terug, met rente. De 4000 euro die de weduwe aan een advocaat uitgaf mag ze niet verhalen op deze kinderen. Lees hier de volledige uitspraak (ECLI:NL:RBROT:2014:6081) Reageren? Volledige naamsvermelding verplicht