CBS: vertrouwen in het leger onder Nederlanders groeit

Nederlandse militairen komen aan op vliegveld Eindhoven. Ruim 50 manschappen van het F-16 detachement keerden in juli terug van hun missie in Afghanistan. Foto ANP/Bart Maat

Het vertrouwen van Nederlanders in ons leger neemt toe. In de afgelopen twee jaar vroeg het Centraal Bureau voor de Statistiek (CBS) aan mensen of ze vertrouwen hebben in onze krijgsmacht. In 2012 reageerde 59 procent positief, in 2013 was dat 62 procent. Dat meldt het CBS vanmorgen.

Nederlanders hebben het meeste vertrouwen in de politie en rechters, zo schrijft het CBS. Tweederde van de ondervraagden gaf aan vertrouwen te hebben in deze beroepsgroepen. Met zo’n 29 tot 34 procent heeft een duidelijke minderheid vertrouwen in kerken, de pers, de Tweede Kamer, de EU en banken. Iets minder scepsis is er over grote bedrijven en ambtenaren.

Alleen in het leger nam het vertrouwen toe

Ook het sociale vertrouwen bleef gelijk: 58 procent geeft aan dat ‘de meeste mensen wel te vertrouwen zijn’, tegenover 42 procent dat ‘men niet voorzichtig genoeg kan zijn in de omgang met anderen’. Het leger is de enige instantie waarin het vertrouwen is toegenomen.

Het leger krijgt evenveel steun van mannen en vrouwen, van diverse opleidingsgroepen, van zowel allochtonen als autochtonen en van mensen die in de stad en op het platteland wonen. Wel is er een verschil in leeftijdscategorieën: ruim 75 procent van de 15-tot 25-jarigen en zeventig procent van de ondervraagden tussen de 25 en 35 reageerden positief op de enquête. Onder 65-plussers is dat ongeveer de helft.

Wat betreft religies heeft het leger vooral een sterke vertrouwensbasis onder protestanten. Met zo’n zeven op de tien geldt dit vooral voor gereformeerden en mensen die behoren tot de Protestantse Kerk in Nederland. Onder katholieken en mensen die geen religie aanhangen (bijna 75 procent van de bevolking) is dat slechts zestig procent. Met iets meer dan de helft is het vertrouwen het laagst onder moslims in Nederland.

    • Annemarie Coevert