Toelage voor bankiers, is dat nou een bonus of salaris?

De perverse prikkels zijn niet weg te slaan uit de financiële sector. Het idee dat bonussen bankiers kunnen aanzetten tot het nemen van onverantwoorde risico’s, en dus een perverse prikkel vormen, is sinds de financiële crisis redelijk geaccepteerd. Niet voor niets heeft de Europese Unie ze vorig jaar beperkt, tot maximaal tweemaal het jaarsalaris.

Vandaag dient bij het Europese Hof in Luxemburg de zaak die de Britse regering is begonnen tegen de nieuwe regels. In de Londense City, met zijn bijzonder goed betaalde zakenbankiers, vallen immers de meeste en grootste slachtoffers. Volgens minister van Financiën George Osborne veroorzaakt juist het nieuwe plafond een perverse prikkel. Het zet bankiers aan om een hoger vast salaris te eisen, en dat is pas een bedreiging voor de financiële stabiliteit.

Gisteren sloeg eurocommissaris voor Interne Markten Michel Barnier alvast terug door een brief te publiceren die hij had verstuurd aan de Europese Bankenautoriteit (EBA). Het onderwerp was de ‘toelage’ die banken, waaronder Barclays, Standard Chartered, Goldman Sachs en HSBC sinds dit jaar zijn gaan uitdelen aan bankiers. De EBA onderzoekt in opdracht van Barnier of de toelage niet gewoon een vermomde bonus is, en dus een perverse prikkel.

De toelages worden maandelijks of per kwartaal bovenop het vaste salaris betaald en kunnen jaarlijks worden veranderd. Volgens de Europese Unie mogen ze niet als vast salaris gelden omdat ze alleen voor hoge functies zijn ingevoerd, beperkt geldig zijn en in sommige gevallen ook kunnen worden geschrapt.

De EBA wilde eind dit jaar de resultaten van het onderzoek bekendmaken, maar Barnier heeft ze gisteren per brief gevraagd dit uiterlijk aan het einde van deze maand te doen. Zo kan hij of zijn opvolger – die de nieuwe commissie-voorzitter Jean-Claude Juncker nog moet aanwijzen – nog maatregelen treffen voordat begin volgend jaar de eerste bonussen onder het nieuwe regime worden uitgekeerd.

Als de eurocommissaris vermoedt dat de regels worden omzeild, kan hij nog voor die tijd voorstellen doen om de wet aan te passen.