Alleen kritiek op de islam is oneerlijk

Op maatregelen van het kabinet om geradicaliseerde islamitische jongeren aan te pakken reageert de PVV voorspelbaar. Wilders wijst naar de islam als oorzaak van alle ellende.

Religieus extremisme was tijdens de kruistochten en de inquisitie ook bij christenen aan de orde. Het christelijk geloof heeft ook nu nog gewelddadige trekjes, althans de Bijbel. Meermalen staat in het evangelie, dat wie niet gelooft in Jezus eeuwig gemarteld wordt in een hels vuur. Wie Jezus niet volgt, kan volgens hem beter met een molensteen om de nek verzopen worden. Gelukkig zijn de tegenwoordige christenen veel menselijker dan hun meester. Wilders, die één godsdienst als de boosdoener aanwijst, is mijn inziens gevaarlijk bezig. Goedwillende islamieten voelen zich gediscrimineerd. Deze tendens is trouwens al langer waarneembaar wanneer het gaat over de zogenaamde joods-christelijke cultuur. Onze cultuur zou superieur zijn aan andere culturen. Elke godsdienst heeft binnen de wettelijke kaders evenveel rechten. De intolerante en superieure houding jegens de islam is een onrecht. Het stelselmatige neerkijken op de islam door veel Nederlanders kweekt frustratie en agressie met alle risico’s van dien.

Elke religie heeft anti-democratische aspecten. De islam wil een kalifaat, de christenen een rijk Gods, en het uitverkoren joodse volk een eigen heilig land. Onderworpenheid aan Jahweh, Allah en God lijken centraal te staan.

Godsdienstvrijheid is een groot goed, maar bevrijding van godsdienst is nog belangrijker. Islamkritiek die zich niet verbreedt tot religiekritiek is contraproductief.

, auteur van Ongelofelijk, van priester naar atheïst

    • Anton Mullink