Arts moet patiënt helpen met individuele dosis bloeddrukpil

Het onderzoek waaruit blijkt dat door de patiënt zelf gestuurde bloeddrukverlagende medicatie betere resultaten oplevert is belangrijk (‘Patiënt met hoge bloeddruk kan zelf zijn medicatie aanpassen’, NRC Handelsblad 28 augustus). Het toont nog eens aan dat deze medicijnen individueel gedoseerd moeten worden.

Ruim dertig jaar zijn er middelen beschikbaar waarmee het mogelijk is om vrijwel iedere bloeddrukverhoging tot de norm terug te brengen. De oorzaak, waarom dat bij veel patiënten niet lukt, zit hem in de toepassing. Om succes te hebben, moet zorgvuldig naar de juiste dosering gezocht te worden en dat vraagt van de arts veel tijd, een toenemend schaars artikel.

De moderne ‘protocollaire’ geneeskunde berust steeds meer op evidence based richtlijnen. Die gelden voor gemiddelden, maar niet voor het individu en blijven, om overdosering te voorkomen, ‘aan de veilige kant’.

Het was dus te verwachten dat de ‘zelfbehandelaars’ meer pillen gebruikten. Maar, zoals de auteur terecht opmerkt, het betrof hier een groep geselecteerde, gemotiveerde patiënten en deze methode is niet geschikt, om het wereldwijde probleem van onderbehandeling op te lossen.

    • Dr. E.J. Dorhout Mees