Bijna-dood-ervaring maakt mensen spiritueler

Mensen die bijna overleden zijn en daarbij een bijna-dood-ervaring (BDE) gehad hebben, zeggen daarna meer verbondenheid te voelen dan mensen die ook bijna waren overleden, maar die geen klassieke BDE meemaakten. Het gaat daarbij om verbondheid met God en de hele wereld om hen heen. Ook putten ze daar meer kracht uit. . En hoe ‘dieper’ de BDE was, hoe spiritueler mensen worden.

Dat schrijven Amerikaanse onderzoekers in Psychology of Religion and Spirituality (18 augustus online). Tijdens een BDE komen onder meer de volgende elementen voor (maar niet altijd allemaal): mensen horen zichzelf doodverklaard worden, voelen zich vredig, hebben het gevoel dat ze zich buiten hun lichaam bevinden, zien een donkere tunnel en een helder licht, ontmoeten onstoffelijke wezens, komen in een gebied waar alle mogelijke kennis bestaat, lopen tegen een grens aan en keren terug in hun lichaam. Een BDE is meestal een heftige spirituele ervaring.

De onderzoekers ondervroegen 229 mensen die hadden gezegd dat ze hun ervaringen wel wilden vertellen nadat ze bijna waren gestorven; 204 van hen hadden een BDE meegemaakt. De BDE’ers en de niet-BDE’ers verschilden niet in hoe verbonden met God en de hele wereld ze zich zeiden te voelen vóórdat ze bijna waren gestorven. Maar daarna zeiden mensen die een BDE hadden meegemaakt meer spiritualiteit en verbondenheid te voelen.

Het is natuurlijk de vraag of de BDE’ers hun spiritualiteit voor hun BDE te laag inschatten. Om dat vast te stellen is een langlopend onderzoek nodig.

    • Ellen de Bruin