Aboutaleb: jihadgangers zijn verraders

Burgemeester van Rotterdam Ahmed Aboutaleb (PvdA) en wethouder Joost Eerdmans (Leefbaar Rotterdam) in een opiniestuk in Trouw dat wie oproept tot het afreizen naar oorlogsgebieden om de wapens op te pakken, verraad pleegt. “Dan verdien je maximale isolatie.”

Joost Eerdmans (R) van Leefbaar Rotterdam en burgemeester Ahmed Aboutaleb tijdens de verkiezingsavond in het stadhuis na de gemeenteraadsverkiezingen in maart.

Wie oproept tot het afreizen naar oorlogsgebieden om de wapens op te pakken, pleegt verraad. Niet alleen aan de kernwaarden van onze democratie, maar ook aan zijn ouders, die juist naar het vrije en tolerante Nederland zijn gekomen of gevlucht om hun kinderen een goede toekomst te geven. Dat schrijven burgemeester van Rotterdam Ahmed Aboutaleb (PvdA) en wethouder Joost Eerdmans (Leefbaar Rotterdam) vandaag in een opiniestuk in Trouw.

De twee wijzen erop dat de onlangs gepresenteerde nieuwe aanpak van jihadstrijders terecht afschrikwekkend en repressief overkomt. “Als je er bewust voor kiest om een gevaar te vormen voor de vrede in de wereld, verdien je het om maximaal geïsoleerd te worden.”

‘Waarom nodig je iemand uit die haat zaait?’

Verreweg de meeste moslims staan niet achter het radicale gedachtengoed van de Islamitische Staat, schrijven Aboutaleb en Eerdmans. “Juist deze meerderheid binnen de moslimgemeenschap mag zich vaker laten horen. Juist zij zouden een megafoon in de hand moeten nemen.”

De burgemeester en wethouder wijzen erop dat in Rotterdam al van alles wordt gedaan om radicalisering op tijd op te merken en te voorkomen. Dat gebeurt via een netwerk van religieuze instellingen, scholen, buurtagenten en zorgverleners. Radicaliserende jongeren worden op het goede spoor gezet of geïsoleerd zodat ze anderen niet beïnvloeden.

“Haatpredikers zijn niet welkom”, schrijven de twee. Maar ze kunnen niet altijd worden tegengehouden als ze bijvoorbeeld uit de Verenigde Staten komen. Ze hebben dan geen visum nodig. “We gaan wel te rade bij de uitnodigende partij. Waarom nodig je iemand uit die haat zaait?” (Novum)