Zorgen over grote gemeentelijke reorganisatie

Ondanks zorgen van de ondernemingsraad zet het college de grote gemeentelijke reorganisatie door. Gevreesd wordt voor de kwaliteit van de dienstverlening aan de burger.

De gemeentelijke organisatie van Amsterdam staat vanaf 1 januari een lange periode van reorganisatie te wachten. Het college van Burgemeester en Wethouders schreef woensdag weliswaar aan de gemeenteraad dat de afgesproken datum voor de nieuwe organisatie gehaald zal worden, maar schreef erbij dat dit nog maar het begin is. „De nieuwe organisatie is niet statisch (en) wordt, waar dat nodig is, verder ontwikkeld.”

Ambtenaren hebben voor volgend jaar duidelijkheid over hun baan, zei wethouder Pieter Litjens (VVD) gisteren tijdens een commissievergadering. „Is daarmee alles gezegd? Nee. Dit is een hele grote reorganisatie. Ik denk dat er de komende jaren nog veel zaken anders gaan dan we hadden verwacht.”

Kern van de reorganisatie: de huidige gemeentelijke diensten en stadsdelen gaan op in nieuw te vormen ‘resultaat verantwoordelijke eenheden’ en stadsdelen. De organisatie moet flexibeler en goedkoper worden. Het aantal ambtenaren neemt tot 2016 af van 16.000 naar 12.000. Het college kan niet garanderen dat er geen gedwongen ontslagen vallen. De bezuiniging moet 120 miljoen euro per jaar opleveren – uitstel kost het college dus geld.

„Na 1 januari betreden we een duister gebied”, vat vicevoorzitter Mario Soriano van centrale ondernemingsraad (COR) zijn eerste indruk samen. Juristen van de COR bestuderen het collegebesluit van deze week nog, maar Soriano heeft al twee mogelijke „struikelblokken” gezien. Bij een van de vier nieuw te vormen eenheden (de ‘cluster Sociaal’) heeft het college zich nauwelijks iets aangetrokken van de adviezen van de COR. Tweede gevaar is volgens hem de onduidelijkheid voor ambtenaren waar ze komen te werken en onder wiens leiding. Volgens het college blijft 94 procent van de ambtenaren min of meer op zijn vertrouwde plek werken.

Maar het valt Soriano op hoe vaak het woord „doorontwikkelen” wordt gebruikt in de stukken van het college. „Dat is synoniem voor reorganiseren.” Hij vreest een lange periode van onrust op de Stopera, en dat is een van de risico’s die het college zelf ook voorziet. Twee andere risico’s zijn volgens het college: „onduidelijkheid in bevoegdheid- en budgetverdeling” en dat de kwaliteit van de dienstverlening aan de inwoners achteruit gaat.

De COR sluit een gang naar de rechter niet uit. Dat zou minimaal een maand vertraging opleveren.