Fraudeaanklager pleegt mogelijk fraude

Het Openbaar Ministerie wil de advocaat-generaal die belast is met fraude-onderzoeken, Matthieu van S., voor de strafrechter dagen omdat hij zich schuldig zou hebben gemaakt aan fiscale fraude en valsheid in geschrifte. De aanklager bij het gerechtshof in Amsterdam wordt bovendien met strafontslag gestuurd (oneervol ontslag zonder recht op uitkering). Deze besluiten zijn volgens bronnen in het opsporingsapparaat genomen na een 2,5 jaar durend onderzoek van de fiscale inlichtingen- en opsporingsdienst (FIOD). Van S. wil niet reageren. Wanneer de strafzaak dient is nog niet bekend. De zaak is verwezen naar de rechter-commissaris.

    • NRC