China kan veel meer voedsel verbouwen

Eindelijk goed nieuws over de groeiende vraag naar voedsel: met slimmere methodes kan de Chinese landbouw veel efficienter worden.

China kan de opbrengst van mais, tarwe en rijst met gemiddeld een kwart verhogen door over te stappen op een nauwkeurigere vorm van landbouw. Die methode blijkt bovendien milieuvriendelijker.

Dat melden Chinese wetenschappers vandaag in het tijdschrift Nature, op basis van uitgebreide veldproeven. Als alle Chinese boeren deze vorm van landbouw gaan toepassen kan het land tot 2030 makkelijk voorzien in de stijgende vraag naar voedsel, schrijven ze.

Dit is een opvallend positieve boodschap, want al jaren wordt gezegd dat de landbouw wereldwijd voor een bijna onmogelijke opgave staat om de snel groeiende vraag naar voedsel bij te benen terwijl de opbrengsten per hectare al jaren amper meer stijgen. Bovendien moet de landbouw milieuvriendelijker worden (minder uitstoot van broeikasgassen, efficiënter gebruik van kunstmest en bestrijdingsmiddelen, behoud van natuurgebied).

De Chinese wetenschappers beschrijven een nauwkeurigere vorm van landbouw waarbij allerlei informatie over de bodem, het klimaat en de levenscyclus van de plant wordt gecombineerd. Op basis hiervan wordt onder meer het ideale ras voor een locatie gekozen, de optimale zaaidatum en de dichtheid van aanplant. Verder wordt de toediening van kunstmest beter afgestemd op de momenten dat de plant voedingsstoffen nodig heeft, bijvoorbeeld tijdens de bloei.

Deze zogeheten precisielandbouw wordt in ontwikkelde landen al toegepast, maar in veel ontwikkelingslanden nog niet, terwijl juist daar de bevolking het hardst groeit en de welvaart het snelst stijgt.

In de Chinese proeven leverde precisielandbouw niet de hoogst mogelijke opbrengsten op, maar wel de meeste opbrengst met de minste milieuvervuiling. De hoogste opbrengsten werden bereikt op akkers met een overmatige toediening van kunstmest. Nadeel van die aanpak was dat er veel mest van de akkers afspoelde. En dat zorgt voor schadelijke algenbloei in sloten en meren.

De precisielandbouw kwam al met al als beste uit de proeven naar voren. De opbrengst van rijst, tarwe en mais lag respectievelijk 18, 23 en 35 procent hoger dan wat boeren in China nu gemiddeld van hun akkers halen. De opbrengst van bijvoorbeeld mais steeg van bijna 9 naar ruim 14 ton per hectare. Dat komt in de buurt van de VS, het land met de hoogste maisopbrengst per hectare (15 ton per hectare).

Uit verder onderzoek onder bijna 20.000 boerenbedrijfjes bleek dat van de rijst- en tarweboeren respectievelijk 20 en 5 procent al opbrengsten haalt die in de buurt komen van de proeven met precisielandbouw. Maar de onderzoekers vragen zich af of alle boeren zullen overstappen op precisielandbouw. China kent veel kleinschalige landbouw. Het boeren gebeurt vaak parttime, omdat het weinig oplevert.

    • Marcel aan de Brugh