Aantal topvrouwen groeit ‘te langzaam’

Van 41 nieuwe bestuurders die vorig jaar werden benoemd, waren er drie vrouw.

Te weinig vrouwen in top
Te weinig vrouwen in top

Vrouwen slagen er nog steeds niet in om meer bestuurlijke topfuncties te bemachtigen. Dat blijkt uit de Female Board Index, een jaarlijks onderzoek van de Tilburgse hoogleraar Mijntje Lückerath naar de samenstelling van raden van bestuur en raden van commissarissen van 87 beursgenoteerde bedrijven. Nu bestaat 6 procent van de raden van bestuur uit vrouwen (vorig jaar 4,7 procent). Van de 41 nieuwe bestuurders die dit jaar benoemd werden, zijn er drie vrouw.

Ruim eenderde van de onderzochte bedrijven heeft geen enkele vrouw in de top. Er is wel een lichte groei, maar die gaat volgens Lückerath „veel te langzaam”. Bij de raden van commissarissen zijn vrouwen beter vertegenwoordigd. Daar is 19,5 procent vrouw – in 2013 was dat nog 17,5 procent.

Dat nog altijd zo weinig vrouwen een bestuursfunctie hebben, komt volgens hoogleraar Lückerath door het bekende verhaal: bestuurders benoemen mensen die op hen lijken. „Mannen dus.” Pas als de mensen die selecteren diverser zijn, worden de besturen dat ook. Ze verwacht nog wel een effect van de relatief grote groep vrouwelijke commissarissen. Commissarissen benoemen bestuurders. Maar, zegt Lückerath, „je gaat niet in je eerste jaar zeggen: we gaan die raad van bestuur eens lekker opschudden”.

Alleen uitgeverij Wolters Kluwer voldoet nu aan het streefgetal. In de Wet bestuur en toezicht is opgenomen dat 30 procent van de raden van commissarissen en raden van bestuur uit vrouwen moet bestaan. Bij Unilever werken de meeste topvrouwen, maar zij zijn allemaal commissaris. Helemaal onderaan de lijst staan baggerbedrijf Boskalis en bodemonderzoeker Fugro. Zij hebben nul vrouwen in de top.

Als het aantal vrouwen in de top in dit tempo blijft groeien, duurt het tot 2033 voor het Nederlandse streefcijfer voor vrouwelijke bestuurders is gehaald. Voor de commissarissen duurt dat tot 2022. Volgens oud-Kamervoorzitter Gerdi Verbeet, die de commissie leidt die toezicht houdt op de Wet bestuur en toezicht, is de kennis van dit deel van de wet nog altijd „heel beperkt”, en wordt het „lang niet altijd serieus genomen”. De kans is volgens haar reëel dat er verplichte quota komen – met de bijbehorende sancties – als de bedrijven het streefgetal niet halen. „Dat zou ik jammer vinden. Maar misschien is het wel onvermijdelijk.”