Schippers overdenkt opsplitsing NZa

Minister Edith Schippers (Volksgezondheid, VVD) gaat nadenken over de aanbeveling van de commissie-Borstlap om de NZa op te splitsen. Schippers herkent het geconstateerde „spanningsveld” tussen de verschillende rollen die de NZa op dit moment heeft. De organisatie is verantwoordelijk voor zowel het opstellen als het controleren van de regels voor ziekenhuis en zorgverzekeraars. Het functioneren van de zorgautoriteit wordt op korte termijn besproken in de Tweede Kamer. Klokkenluider Arthur Gotlieb, die begin dit jaar zelfmoord pleegde, stelde de misstanden binnen de NZa aan de kaak.

    • NRC