Dit is een artikel uit het NRC-archief De artikelen in het archief zijn met behulp van geautomatiseerde technieken voorzien van metadata die de inhoud beschrijven. De resultaten van deze technieken zijn niet altijd correct, we werken aan verbetering. Meer informatie.
Bekijk hele krant

NRC Handelsblad

Politiek

Schippers sorteert voor op splitsing NZa

Minister van Volksgezondheid zegt al langer twijfels te hebben over de bundeling van taken van de Nederlandse Zorgautoriteit.

Minister Schippers (Volksgezondheid, VVD) staat positief tegenover de gedachte om de Nederlandse Zorgautoriteit (NZa) te splitsen. Dat heeft zij laten weten in een eerste reactie op het rapport van de commissie-Borstlap die misstanden bij de NZa onderzocht.

De commissie, die gisteren haar onderzoeksrapport presenteerde, adviseert onder meer om het toezicht op de zorgmarkt nadrukkelijk te scheiden van het uitvaardigen van regels.

De NZa voert nu beide taken uit. Schippers zegt dat zij door de hervormingen in de zorg al langer twijfelt over deze bundeling van taken. Zij voelt zich door het onderzoeksrapport gesterkt in de gedachte om die taken te splitsen, maar wil nog wachten met een beslissing daarover.

De minister wil eerst de NZa uiterlijk drie maanden de tijd geven voor diverse „plannen van aanpak” om de problemen bij de organisatie op te lossen. De NZa moet die maken voor zijn personeelsbeleid en -organisatie, die zware kritiek kregen. Schippers verwacht ook zo’n plan om de interne informatievoorziening en ict-systemen op orde te krijgen. Dan pas komt zij met een uitgebreidere reactie op het rapport.

De NZa raakte in opspraak nadat medewerker Arthur Gotlieb zich in een lijvig bezwaarschrift had verzet tegen zijn behandeling door het management en aantoonde dat medische en concurrentiegevoelige informatie niet veilig was binnen de NZa. Hij pleegde eerder dit jaar zelfmoord.

De commissie vindt de banden tussen het ministerie en NZa te nauw. De NZa is volgens haar niet zelfstandig genoeg en het ministerie moet de onafhankelijkheid van de NZa meer respecteren. Schippers zegt op haar ministerie al „extra aandacht” te hebben gevraagd voor „de rolvastheid” van ambtenaren.

Schippers stuurde gisteren ook een rapport naar de Tweede Kamer van accountantskantoor Flynth. Uit dat rapport blijkt onder meer dat de NZa diverse malen betalingen aan medewerkers en/of bestuurders deed die in strijd zijn met de fiscale regels. Ook blijken sommige uitgaven van bestuurders dubbel te zijn gedeclareerd en onrechtmatig te zijn.

Het accountantsonderzoek werd ingesteld naar aanleiding van een publicatie in deze krant over de mores bij de NZa. Zo aanvaardde de NZa voor driekwart van de buitenlandse reizen van toenmalig bestuursvoorzitter Theo Langejan vergoedingen van bedrijven die onder toezicht van de NZa staan of die tegelijkertijd commerciële opdrachten van de NZa krijgen. Andere zelfstandige bestuursorganen weigeren zulke vergoedingen om hun onafhankelijkheid te bewaren.

De minister liet deze zomer alleen de „juistheid” en „rechtmatigheid” van de omstreden NZa-uitgaven onderzoeken.

De voormalige raad van bestuur van de NZa trad destijds af na het artikel, maar nam tegelijkertijd afstand van „aantijgingen” in de media over de bestuurskosten. De minister doet dat op basis van het accountantsrapport nu ook. Onduidelijk is welke aantijgingen dat zijn. Volgens de hoofdredactie van deze krant bevat het accountantsrapport „aantoonbare onjuiste conclusies en aannames waarmee de berichtgeving van de krant in diskrediet wordt gebracht”, zo maakte zij gisteravond bekend.

Politieke partijen willen op korte termijn een debat met de minister over de NZa en het rapport van de onderzoekscommissie.