Waardering NAVO groeit in Nederland

De populariteit van de NAVO is het afgelopen jaar in Nederland aanzienlijk toegenomen. Een kwart van de Nederlanders (76 procent) zegt het lidmaatschap van het bondgenootschap van ‘tamelijk tot zeer groot belang’ te vinden voor de veiligheid van Nederland, blijkt uit een opinieonderzoek dat TNS NIPO eind augustus heeft uitgevoerd in opdracht van de Atlantische Commissie. In december 2013, dus ruim voor de Oekraïne-crisis uitbrak, werd het belang van de NAVO aanzienlijk lager ingeschat: toen vond 56 procent het van tamelijk tot zeer groot belang dat Nederland deel uit maakt van de NAVO.