Particulieren halen geld versneld weg uit ‘groene’ beleggingen

Het verlagen van het fiscale voordeel op groen beleggen heeft de schatkist meer opgeleverd dan verwacht.

Particulieren hebben ruim 2,5 miljard euro bij ‘groene banken’ weggehaald sinds de regering in 2010 bekendmaakte dat ze de regeling Groen Beleggen zou versoberen. Dat schrijft de Algemene Rekenkamer in een rapport dat gisteren verscheen.

Het belastingvoordeel op groen beleggen, in de vorm van een heffingskorting, is sinds 2010 stapsgewijs verlaagd van 1,3 procent naar 0,7 procent. Met deze maatregel wilde het kabinet 67 miljoen euro besparen; uiteindelijk viel die besparing in 2011 en 2012 17 miljoen euro hoger uit, constateert de Rekenkamer. De extra meevaller voor het Rijk komt doordat het ingelegde vermogen van spaarders in groene banken en fondsen harder daalde dan het kabinet had ingeschat.

Toen de versobering werd aangekondigd, bedroeg het belegd vermogen in in groene fondsen ongeveer 7,4 miljard euro. Eind vorig jaar was dit gedaald tot 4,7 miljard. Groene banken zeggen dat zij sinds de bezuiniging ook minder rentekorting konden doorgeven aan groene projecten, waardoor de financiering van die projecten duurder is geworden. Zij vragen nu gemiddeld 0,3 procentpunt meer rente op leningen aan groene projecten.

Het kabinet zei de Tweede Kamer voor de invoering van de bezuiniging dat de maatregel een beperkt effect op het ingelegde vermogen bij groene banken zou hebben. Het ministerie van Financiën rekende in zijn ramingen ook niet op een terugloop van het ingelegde vermogen, die volgens de Nederlandse Vereniging van Banken na de bezuiniging begon.

In een reactie verklaart het ministerie de meevaller voor de schatkist nu door ‘tegenvallende economische ontwikkelingen’. De minister wil de effecten van de bezuinigingsmaatregel niet verder onderzoeken.

De Rekenkamer vindt dat de minister ‘ten behoeve van het parlementair budgetrecht’ inzicht moet geven in de gevolgen van deze bezuiniging en daar conclusies aan moet verbinden.