‘Hogere belasting voor ouderen en eigenaren van vervuilende auto’s’

Ouderen gaan de komende jaren meer belasting betalen, net als bezitters van vervuilende auto’s. Dat melden bronnen van de NOS en RTL Nieuws. Het zijn maatregelen die op Prinsjesdag zouden moeten worden gepresenteerd.

Belastingenvelop. Foto ANP / Koen Suyk

Ouderen gaan de komende jaren meer belasting betalen, net als bezitters van vervuilende auto’s. Dat melden bronnen van de NOS en RTL Nieuws. Het zijn maatregelen die op Prinsjesdag moeten worden gepresenteerd.

Ouderen: meer belasting en zorgpremie

Samen met oppositiepartijen D66, ChristenUnie en SGP heeft het kabinet vorige week besloten dat in 2016 en 2017 enkele belastingvoordelen voor ouderen worden geschrapt of verlaagd. Hier zou onder meer de ouderenkorting onder vallen. Dat belastingvoordeel voor mensen die de AOW-leeftijd hebben bereikt zou met 195 miljoen euro worden verminderd, waardoor de belasting hoger uitvalt. Volgens RTL Nieuws levert het 190 miljoen op.

De zorgpremie voor mensen zonder werkgever zou met een procent stijgen. Dat merken voornamelijk zzp’ers en gepensioneerden - die laatste groep wordt gecompenseerd. Ter compensatie is voor zzp’ers 110 miljoen beschikbaar. De maatregelen zijn getroffen omdat het kabinet de invoering van de huishoudtoeslag geschrapt heeft.

Update 22:36 uur Ouderenbond noemt verhoging ‘schandalig’
Ouderenbond ANBO vindt het ‘schandalig’ dat ouderen de komende jaren waarschijnlijk meer belasting en zorgpremie moeten betalen. De bond zegt ‘onaangenaam verrast’ te zijn door het nieuws.

De bond vindt dat de koopkracht van 65-plussers te kwetsbaar wordt. “ANBO heeft steeds benadrukt dat de kloof tussen werken en niet-werkend juist kleiner moet worden, en dat bezuinigingen evenredig verdeeld moeten worden”, aldus de bond in een reactie.

De bond is vooral boos omdat woensdagmiddag nog een gesprek is geweest met minister Asscher en staatssecretaris van Sociale Zaken en Werkgelegenheid Jetta Klijnsma (PvdA) over de koopkracht van senioren. “Dergelijke ingrepen zijn niet ter sprake gekomen en Asscher heeft juist erkend dat gepensioneerden, meer dan andere bevolkingsgroepen, sinds 2010 inkomensverlies hebben geleden.”

Autobezitters: vervuilende auto betekent meer belasting

Het systeem van autobelasting zou vanaf 2016 gaan veranderen. Naast het gegeven dat eigenaren van vervuilende auto’s meer belasting gaan betalen, gaat het systeem van bijtelling voor ‘auto’s van de zaak’ op de schop, zeggen bronnen van de NOS.

Op dit moment wordt de bpm (aanschafbelasting) uitgerekend door de uitstoot van CO2. Toch blijkt dat veel eigenaren van vervuilende auto’s een lage bpm betalen. Ook zou de test, waarin wordt bepaald hoeveel CO2 de auto uitstoot, gemakkelijk te beïnvloeden zijn door autofabrikanten.

Het systeem van belasting voor een ‘auto van de zaak’ (bijtelling) wordt strenger. Er zouden te veel tarieven voor verschillende soorten zuinige auto’s zijn. In de praktijk zijn de auto’s vaak minder duurzaam dan dat de fabrikant zegt dat ze zijn.

    • Sterre van der Hee