WOZ-waarde daalt tot onder niveau 2007

ANP/ Guus Schoonewille

De gemiddelde WOZ-waarde van huizen is dit jaar met vijf procent gedaald tot 211 duizend euro. Hiermee is de woningwaarde iets lager uitgekomen dan in 2007.

Dat meldt het Centraal Bureau voor de Statistiek (CBS). De piek in WOZ-waardes werd in 2010 bereikt, met een gemiddelde van 242 duizend euro.

In Bloemendaal zijn huizen veel meer waard dan in Heerlen

De regionale verschillen in WOZ-waardes zijn groot. In de provincie Utrecht zijn huizen dit jaar met gemiddeld 249 duizend euro volgens de WOZ-taxaties het meest waard. Daarna volgen Noord-Holland en Noord-Brabant. Groningen kent met 159 duizend euro de laagste gemiddelde woningwaarde. De daling tussen 2013 en 2014 was het sterkst in Friesland met 6,6 procent. In Zeeland daalden de woningwaardes 1,1 procent.

Op gemeenteniveau zijn de verschillen nog groter. In Bloemendaal, Laren en Blaricum zijn woningen het meest waard: gemiddeld meer dan 500.000 euro. In Heerlen is de laagste WOZ-waarde, namelijk 123.000 euro. Van de tien gemeenten met de laagste WOZ-waarde, liggen er vijf in de provincie Groningen en drie in Limburg.

De huizenprijzen volgen met een jaar vertraging

Het statistiekbureau wijst erop dat de WOZ-waardes de huizenprijzen met ongeveer een jaar vertraging volgen. Dat komt doordat de taxaties worden gebaseerd op de woningwaardes van een jaar eerder. Vorige week meldde het CBS dat de prijzen van verkochte koopwoningen al vier maanden op rij hoger liggen dan een jaar eerder.

De Wet waardering onroerende zaken is van belang voor huiseigenaren. Zo wordt bijvoorbeeld de hoogte van de onroerendezaakbelasting bepaald op basis van de WOZ.

    • Mirjam Remie