Opstelten en Asscher zijn de grootviziers van ons kalifaat

De angst dat het kalifaat van IS overwaait naar Nederland, is onterecht. Maar door die angst gaan we ons wel als een kalifaat gedragen: we offeren democratische principes op voor veiligheid, waarschuwt Zihni Özdil.

Illustratie Aart-Jan Venema

Met een cynische glimlach heb ik de opgeklopte hysterie in de polder over ISIS c.q. de Islamitische Staat (IS) geobserveerd. En ik heb een traan weggepinkt bij het aanschouwen van de ‘harde maatregelen’ die de ministers Ivo Opstelten en Lodewijk Asscher in een persconferentie op 29 augustus aankondigden tegen de ‘substantiële dreiging van het jihadisme tegen de nationale veiligheid van Nederland’.

De aanloop naar de maatregelen die Opstelten en Asscher voorstelden, is veelzeggend. Al maandenlang is Nederland in de houdgreep van IS. Door het circus rondom vermeende kalifaten in de Schilderswijk, de collectieve verdachtmaking van moslims in Nederland, de mediahysterie over de terreurdreiging van terugkerende Syrië-gangers – die substantieel is – zou je bijna zeggen dat niet de mensen in Irak en Syrië, maar wij hier in Nederland slachtoffers van IS zijn.

Of IS islamitisch is, is een non-discussie

De vraag of IS wel ‘echt islamitisch’ is, is een potsierlijke non-discussie. Zowel de mensen die stellig beweren dat IS ‘het ware gezicht van de islam’ zou zijn als zij die beweren dat IS absoluut onislamitisch is, eventueel aangevuld met antisemitische complottheorieën, hebben geen enkel idee hoe religie werkt. Althans, geen wetenschappelijk idee.

Al sinds de vroegste dagen van de mens gebruiken wij religie voor grofweg drie doelen, die soms door elkaar lopen. Ten eerste proberen we er de wereld mee te verklaren. Bijvoorbeeld: de oude Egyptenaren zagen de zon bewegen en verklaarden dat met de godheid Ra, die elke dag op een zonneboot door de hemel trekt. Ten tweede hebben wij religie gebruikt om de samenleving te organiseren. Van belastingen heffen tot minderheden tolereren tot spijswetten implementeren: door alle religies heen is sociale organisatie een belangrijk thema. En ten derde is religie altijd een handige legitimatie geweest om ‘de ander’ een kopje kleiner te maken.

Kortom, religie is een intermenselijk instrument. En net als met elk instrument kun je het gebruiken voor zowel positieve zaken als voor minder frisse activiteiten.

Wanneer IS ‘ketters’, in dit geval dus ‘deviante’ moslims zoals alawieten en shi’ieten, of ‘heidenen’ als de yezidi’s zonder pardon afmaakt, is dat dus wel degelijk islamitisch. Net zo islamitisch als, zeg, de Britse LGBT-organisatie Imaan.

In het publieke debat in Nederland is dit elementaire begrip van religie als instrument volstrekt afwezig, hetgeen resulteert in het ene inhoudsloze talking point na het andere. Met als dieptepunt de uitspraak van Andries Knevel (Knevel en Van den Brink, 20 augustus): „Daar maken ze (moslims) het toch naar!” toen Arie Boomsma uitlegde dat „de moslim wordt gezien als boeman” nadat hij de wezenloze claim deed dat „ISIS niets met de islam te maken heeft”.

Zonder enige rekening te houden met de realiteit zijn we in Nederland doodsbang geworden voor een fantoom: de op handen zijnde overname van Nederland door ‘het kalifaat’. Hilarisch dieptepunt was het spoeddebat in de Haagse gemeenteraad over de Schilderswijk. Léon de Jong (PVV) blies hoog van de toren: „Niet de burgemeester maar sharia-fascisten zijn de baas!” proclameerde hij. Toen hem gevraagd werd hoeveel ISIS-aanhangers er dan zijn in de Schilderswijk werd de infantiliteit van zijn gebral, ondanks de urgente toon waarmee hij het bracht, nog meer zichtbaar: „Tien-tallen!” antwoordde De Jong.

Dertig doden door terreur sinds 1950

De feiten zijn helder. Sinds 1950 zijn er ongeveer dertig mensen dodelijk slachtoffer geworden van terrorisme in Nederland. Om dat getal in perspectief te plaatsen kunnen we het naast een aantal andere doodsoorzaken zetten. Gemiddeld sterven er per jaar een à twee mensen in Nederland aan de gevolgen van een blikseminslag.

Dat betekent dus dat er in de afgelopen zestig jaar ongeveer drie keer zoveel bliksemslachtoffers waren als terrorismeslachtoffers.

In het jaar 2012 alleen al overleden er in Nederland 650 personen aan de gevolgen van een verkeersongeval. In datzelfde jaar overleden er 2795 mensen in Nederland door een ongelukkige val. Jaarlijks overlijden er aan alcohol, tabak en drugs ruim 24.000 mensen.

Met andere woorden, de kans dat u zult sterven aan de gevolgen van een terroristische aanslag is nihil. Ook al zijn de circa honderd Nederlandse Syrië-gangers bij terugkeer potentieel zeer gevaarlijk, het rechtvaardigt geenszins de verregaande antidemocratische en antiliberale maatregelen die het kabinet heeft aangekondigd.

Wezenloze fantomen

Opstelten en Asscher willen mensen met een dubbele nationaliteit het Nederlanderschap afpakken zonder tussenkomst van de rechter. Behalve dat dit een aantasting is van het democratische principe van de scheiding der machten, is het afpakken van de Nederlandse nationaliteit niks anders dan gebakken lucht verkopen voor de bühne. Want iemand die serieus een aanslag wil plegen in Nederland weet in de geglobaliseerde wereld zijn weg wel te vinden, of hij nu een Nederlands paspoort bezit of niet.

Andere maatregelen die Opstelten en Asscher hebben aangekondigd zijn eveneens regelrechte schendingen van democratische principes. Zo wil het kabinet dat veiligheidsdiensten inzage krijgen in alle vluchtgegevens van reizigers.

Gelukkig lijkt het erop dat de Kamer niet zal instemmen met deze Big Brother–maatregel. Maar het feit dat onze bewindslieden er happig op zijn om op basis van wezenloze fantomen ons recht op privacy de prullenbak in te gooien, is hoogst verontrustend.

Of beter gezegd, zou hoogst verontrustend moeten zijn. Want u en ik, burgers, kijken gedwee toe en slikken het als zoete koek. Zolang wij niet bereid zijn om te waken over onze rechten zal IS – zonder dat het er nota bene enige moeite voor hoeft te doen – erin slagen Nederland minder democratisch te maken door ons onze vrijheden af te pakken. Met Opstelten en Asscher als grootviziers van het kalifaat.

    • Zihni Özdil