Onbezonnen vuurwerk

Handel je ‘bewust roekeloos’ als je tijdens een feestje in de bedrijfskantine vuurwerk afsteekt?

Die vraag moest de civiele rechter in Amsterdam beantwoorden in een zaak die een werknemer tegen zijn verzekeraar aanspande. De man vond dat de verzekeraar voor de zware schade aan zijn hand op moest draaien. Maar de verzekeraar weigerde. In de polis staat dat er niet wordt uitgekeerd als de verzekerde „leven en lichaam bewust en roekeloos in gevaar brengt, tenzij dit redelijkerwijs noodzakelijk was ter juiste vervulling van zijn beroep, bij rechtmatige zelfverdediging of bij pogingen tot het redden van personen en/of zaken”.

Het slachtoffer herinnert zich niet het vuurwerk te hebben aangestoken, maar de rechtbank vindt het op basis van getuigen aannemelijk dat hij dit wel heeft gedaan. Ook had de eiser behoorlijk wat gedronken. Het ging om illegaal vuurwerk: een Cobra 6 rotje van 13 cm lang en 3 cm dik. Hij claimt wel het rotje te hebben weggeworpen om de anderen in de kantine „te redden”.

De rechtbank vindt dat bij „bewust en roekeloos” gedrag de persoon zich bewust moest zijn van het aanmerkelijke risico op schade, maar daar verder niet bij stilstond of dacht dat het niet zou gebeuren. Gezien de omvang van het rotje, de reactie van anderen („wegwezen!”) en de besloten ruimte voldeed hij daarom aan de definitie. Hij bracht zichzelf dus in gevaar. De verzekering hoeft niet te betalen.