Meting in berg toont proces in zonnekern

Het klopt! De manier waarop in de kern van de zon energie wordt geproduceerd, komt precies overeen met die welke theoretisch wordt voorspeld. Dit blijkt uit metingen aan ‘pp-neutrino’s’ met de ondergrondse Borexino-detector in het Italiaanse Gran Sasso Massief. Die neutrino’s ontstaan tijdens kernreacties in het inwendige van de zon (Nature, 28 augustus).

Tot nu toe was de energieproductie in de zon alleen af te leiden uit de zichtbare straling van de zon. Die wordt tijdens dezelfde kernreacties in het inwendige geproduceerd, maar heeft er zo’n honderdduizend jaar voor nodig om het oppervlak te bereiken en om acht minuten daarna de aarde te treffen. Deze straling geeft dus indirecte informatie van lang geleden.

De nu gemeten pp-neutrino’s vliegen echter vrijwel ongehinderd door de zon heen en bereiken het oppervlak in slechts enkele seconden: directe boodschappers van de processen die nu plaatsvinden. De processen blijken volgens het boekje te verlopen en bovendien in de afgelopen honderd eeuwen niet te zijn veranderd. Daar werd eigenlijk ook niet aan getwijfeld.

De variaties in de zon die van invloed zouden kunnen zijn op ons klimaat zijn slechts rimpelingen rond de buitenkant van de zon.

    • George Beekman