Dit is een artikel uit het NRC-archief De artikelen in het archief zijn met behulp van geautomatiseerde technieken voorzien van metadata die de inhoud beschrijven. De resultaten van deze technieken zijn niet altijd correct, we werken aan verbetering. Meer informatie.
Bekijk hele krant

Economie

Beter geheugen na breinstimulatie

Mensen kunnen 30 procent meer onthouden als hun hersenen dagelijks met magneetvelden worden gestimuleerd. Het gaat om de verbetering van het associatieve geheugen, waarin mensen het verband onthouden tussen twee zaken die weinig met elkaar te maken hebben. Zoals iemands naam en de plaats waar je hem de laatste keer zag.

De neurowetenschappers uit Chicago beschrijven in Science hoe ze eerst bij hun zestien proefpersonen in een hersenscanner (fMRI) bepaalden welk stukje van de hersenschors verbindingen onderhield met de hippocampus, de spil van ons geheugen. Die gebiedjes werden vijf dagen, twintig minuten per dag gestimuleerd met ‘rTMS’. Een achtvormige magnetische spoel die tegen de schedel wordt gehouden, wekt kleine elektrische stroompjes op in de onderliggende hersencellen. Die versterken de koppeling tussen die buitenste laag van het brein en de hippocampus. Om de drie dagen moesten de deelnemers twintig combinaties van beelden met woorden leren. De deelnemers die vijf dagen lang gestimuleerd waren, onthielden op het eind gemiddeld 30 procent meer foto-woordparen dan aan het begin.