Dit is een artikel uit het NRC-archief De artikelen in het archief zijn met behulp van geautomatiseerde technieken voorzien van metadata die de inhoud beschrijven. De resultaten van deze technieken zijn niet altijd correct, we werken aan verbetering. Meer informatie.

Politiek

Ministerie zette NZa onder druk om 100 miljoen aan Erasmus MC te verstrekken

Foto ANP/Robert Vos

Het ministerie van Volksgezondheid heeft 100 miljoen extra toegezegd aan het Erasmus Medisch Centrum voor zijn nieuwbouw. Dat bedrag kwam er nadat de NZa door het ministerie onder druk was gezet om een speciale regeling te treffen, zo blijkt uit onderzoek van het programma Zembla.

Het extra bedrag van 100 miljoen is nooit gemeld aan de Tweede Kamer. Het ministerie van Volksgezondheid erkent dit en laat in een reactie aan Zembla weten dat minister Schippers (zorg, VVD) een ander beleid voert dan haar voorganger Klink (CDA).

NZa veel invloed op individuele gevallen

Emeritus-hoogleraar Public Health Guus Schrijvers, noemt de interventie van het ministerie in de uitzending van donderdag aanstaande ‘concurrentievervalsing en laakbaar.’ Schrijvers: “Dat is gewoon gekonkel, dat hebben we in Nederland niet gewild.” In het bezwaarschrift dat Arthur Gotlieb kort voor zijn zelfmoord opstelde, geeft hij ook twee voorbeelden waaruit blijkt dat VWS grote invloed heeft op de afhandeling van individuele subsidies door de NZa. Volgens de regels mag het ministerie zich niet met zulke individuele zaken bemoeien.

NRC Handelsblad en NOS Journaal publiceerden eerder vandaag de belangrijkste bevindingen van de commissie-Borstlap die morgen haar rapport presenteert. Ook Borstlap verwijt het ministerie zich te bemoeien met individuele zaken die de NZa als zelfstandig bestuursorgaan alleen zou moeten afhandelen. Het ministerie dient de zelfstandige positie van de NZa te respecteren, vindt Borstlap.

Borstlap: splits NZa op

De commissie onderzocht hoe het ministerie zich met een subsidieverstrekking aan het Oogziekenhuis Rotterdam bemoeide. Na druk vanuit VWS, waarbij ‘geschermd werd met een standpunt van de minister’, kreeg het ziekenhuis alsnog extra subsidie van de NZa. Volgens Borstlap is door de handelwijze van het ministerie ‘de schijn van ongerechtvaardigde inmenging’ gewekt. Het ministerie opereerde op paden ‘die schuren’ langs de wet.

In zijn kritische rapport adviseert Borstlap de NZa op te splitsen. De dubbele taak van de organisatie, het opstellen van regels én het controleren of ziekenhuizen en zorgverzekeraars die regels naleven, is verwarrend en dient te verdwijnen.

Hier beneden staat de brief van toenmalig topambtenaar Arnold Moerkamp die namens de minister de NZa “verzoekt” om het Rotterdamse Erasmus Medisch Centrum 100 miljoen extra te verstrekken. De brief is rechtstreeks gericht aan toenmalig NZa-bestuurder Cathy van Beek en niet naar de behandeld ambtenaar bij de Nederlandse Zorgautoriteit. De Tweede Kamer is nimmer geïnformeerd over deze extra toelage die ten koste gaat van het budget van andere ziekenhuizen in Nederland. Het ministerie voegt een brief aan het schrijven toe waarbij de toezeggingen aan het Erasmus MC al worden gedaan.