Minder ganzen gevangen rondom luchthaven Schiphol

Het afmaken van ganzen rondom Schiphol werkt, zegt de vanger. Vogelsonderzoekers bepleiten alternatieven.

Rondom Schiphol zijn dit voorjaar bijna 7.000 ganzen gevangen en vergast. Dat is fors minder dan een jaar eerder. Toen werden er bijna tienduizend, voornamelijk grauwe ganzen, gedood in een straal van 20 kilometer rondom de luchthaven.

Volgens Arie den Hertog, die in opdracht van het ministerie van Infrastructuur en Milieu de ganzen op Schiphol bestrijdt, toont de geringere vangst dat zijn methode van het massaal vangen en afmaken van de vogels resultaat heeft. Het is het derde jaar op rij dat de ganzen er door vergassing worden omgebracht. De dieren vormen een gevaar voor het vliegverkeer. Bij boeren veroorzaken ze vraatschade aan gewassen.

In 2012, het eerste jaar dat de dieren vergast werden, ving Den Hertog ruim 5.000 ganzen. Zijn vangterrein was toen beperkt tot Noord-Holland. Sinds vorig jaar zijn daar de provincies Utrecht en Zuid-Holland bijgekomen.

Vogelonderzoeksinstituut Sovon is kritisch. De vangstaantallen mogen dan teruglopen, de populatie er niet blijvend door verkleind, zegt vogelonderzoeker Julia Stahl. „Het is dweilen met de kraan open. Kiezen voor deze manier van beheer betekent dat je ieder jaar opnieuw dieren moet wegvangen. De populatie is binnen de kortste keren – ik schat één tot twee jaar – weer op het oude niveau.”

De overlevers kunnen door gebrek aan concurrentie meer jongen grootbrengen, onder andere doordat er meer voedsel en nestgelegenheid beschikbaar zijn. Lege nestplekken worden opgevuld door ganzen die voorheen elders in Nederland broedden.

Een andere manier van landbouw en een andere inrichting van het gebied zou een duurzamere oplossing zijn om er het aantal ganzen te verlagen, volgens Sovon.

Ook Den Hertog meent dat zijn klus bij Schiphol nog niet is geklaard is. Het streven is naar duizend broedparen rondom de luchthaven. Hij verwacht in 2015 4.000 ganzen te vangen.

    • Rosanne Kropman