Hongkongers mogen toch niet eigen leiding kiezen

China gaat zelf ‘kandidaat-burgemeesters’ selecteren

„We mogen dus kiezen tussen een rotte banaan, een rotte sinaasappel en een rotte appel”, sneerde Martin Lee, oprichter van de Democratische Partij tegenover duizenden joelende Hongkongers die gisteravond protesteerden tegen de weigering van de Chinese autoriteiten in 2017 in Azië’s financiële centrum vrije leiderschapsverkiezingen te houden.

De Chinese autoriteiten besloten gisteren dat de vijf miljoen stemgerechtigde Hongkongers een nieuwe ‘burgemeester’ (chief executive) kunnen kiezen uit twee of drie kandidaten die zijn geselecteerd en goedgekeurd door een commissie waarin ‘Beijing-loyalisten’ over een tweederde meerderheid beschikken. Ze moeten loyaal aan Beijing zijn en „van China en de Communistische Partij houden”. Veel kandidaten in het Hongkongse pro-democratische kamp zijn uitgesloten.

Echt vrije verkiezingen met kandidaten van alle politieke groeperingen zou volgens de Chinese autoriteiten leiden tot een „chaotische samenleving”, aldus de gisteren gepubliceerde richtlijnen. Voor Beijing staan in Hongkong grote veiligheidsbelangen op het spel en het wil de cruciale stad niet uit handen geven.

Voor tal van pro-democratische organisaties is het besluit een hard gelag. „Het is na zoveel jaren van praten en acties voeren een donkere dag voor de democratische ontwikkeling van Hongkong, dit is een vorm van fakedemocratie, wij hebben aan democratie met Chinese karakteristieken geen behoefte, wij zijn geen Noord-Korea”, aldus professor Benny Tai, een van de meest uitgesproken pro-democratie-activisten. „Echte democraten en de leidende critici van Beijing hebben in dit systeem geen schijn van kans verkozen te worden. De tijd van dialogen is voorbij, er begint een periode van acties en burgerlijke ongehoorzaamheid’’, waarschuwde Tai gisteren.

Doel is door ontwrichtende blokkades van het financiële en bestuurlijke hart en ‘golven van protestacties’ de leiders in Beijing en Hongkong op andere gedachten te brengen. De autoriteiten hebben de bewaking van overheidsgebouwen en banken uitgebreid. Vanochtend werden bijeenkomsten van Beijing-loyalisten en een toespraak van Li Fei, plaatsvervangend secretaris-generaal van het Nationale Volkscongres, verstoord.

Li Fei wilde in Hongkong het besluit van de Chinese leiders toelichten. Volgens hem begrijpen de pro-democratische activisten niet dat Hongkong een Chinese stad is waar de Chinese autoriteiten straks de dienst uitmaken. „Sommige Hongkongers, een kleine minderheid, verspillen veel tijd en energie aan zaken waar zij niet over gaan”, zei Li Fei. Hij maakte duidelijk dat verzet tegen de verkiezingsrichtlijnen zinloos is. Mocht het echt tot een blokkade komen, dan aarzelen de autoriteiten niet het Chinese Volksleger in te zetten om de orde te herstellen.

    • Oscar Garschagen