Dit is een artikel uit het NRC-archief De artikelen in het archief zijn met behulp van geautomatiseerde technieken voorzien van metadata die de inhoud beschrijven. De resultaten van deze technieken zijn niet altijd correct, we werken aan verbetering. Meer informatie.
Cultuur

Het is leeg in het kinderdagverblijf

AMSTERDAM - Een speelplaats van een kinderdagverblijf van de failliet verklaarde kinderopvangorganisatie Estro. Met zo'n 250 filialen wordt een doorstart gemaakt onder de naam Smallsteps. ANP ROBIN VAN LONKHUIJSEN
AMSTERDAM - Een speelplaats van een kinderdagverblijf van de failliet verklaarde kinderopvangorganisatie Estro. Met zo'n 250 filialen wordt een doorstart gemaakt onder de naam Smallsteps. ANP ROBIN VAN LONKHUIJSEN

Een jaar van te voren aanmelden voor meerdere wachtlijsten, en vervolgens duimen voor de gewilde plekjes en dagen? Tot een paar jaar terug was dat gebruikelijk in de kinderopvang, maar dat is steeds minder een realistisch beeld. Vandaag komt het Sociaal en Cultureel Planbureau (SCP) met een nieuw rapport over onder meer de vraag: maken ouders nu minder gebruik van kinderopvang? Op basis van bestaande bronnen is die alvast met ‘ja’ te beantwoorden.

Het afgelopen jaar werd ruim eenderde van de capaciteit van Nederlandse kinderdagverblijven niet gebruikt, blijkt uit een berekening van NRC Q: ruim 76.000 (35 procent) van de beschikbare ‘kindplaatsen’ (een hele werkweek opvang in een kinderdagverblijf) werden niet benut. In 2010 was dat nog maar 20 procent.

Terwijl de vraag naar opvang sterk terugliep, daalde de totale capaciteit van Nederlandse kinderdagverblijven nauwelijks:

Fors overschot aan kindplaatsen

Andere vragen die het SCP zichzelf stelde: komt die terugloop door de kosten, omdat kinderopvang sinds enkele jaren minder wordt gesubsidiëerd door de overheid? En is de arbeidsdeelname van moeders daarom afgenomen?

Duidelijk is in ieder geval dat de arbeidsparticipatie van jonge moeders en de benodigde opvang wel zo’n beetje gelijke tred houden. Daaruit is niet per se op te maken dat de kosten ook de reden van de teruggang in vraag zijn.

Minder werkende moeders, minder vraag naar kinderopvang

Hoe zit het met het KDV-aanbod in jouw gemeente?

UPDATE 8:30 Minder kinderopvang vanwege kosten

Kinderopvang is voor veel ouders te duur, daarom daalt het aantal kinderen in de opvang. In 2008 ging nog 72 procent van de kinderen tussen de 0 en 3 jaar naar de kinderopvang. In 2012 was dat 55 procent. Dat blijkt uit het onderzoek Krimp in de Kinderopvang van het Sociaal en Cultureel Planbureau dat vandaag is verschenen.

Vier op de tien ouders die aangeven minder van de kinderopvang gebruik te maken, doen dat vanwege de kosten. Ook bij veel anderen speelt dat mee. Op de tweede plaats komt werkloosheid van de ouder(s), dat is bij zo’n twintig tot dertig procent de doorslaggevende reden om minder van de opvang gebruik te maken.

De meest genoemde ‘oplossing’ is dat een van de ouders minder is gaan werken, of is gestopt. Ook worden vaak de grootouders ingeschakeld. Voor het onderzoek zijn 4.600 ouders ondervraagd.