Er was in 1975 ook al een boek met veelgebruikte woorden

Onlangs werd het nieuwe woordenboek A Frequency Dictionary of Dutch besproken (‘De hitlijst van de woorden’, Wetenschap 2&3 augustus). De auteurs merken onder meer op: „Het was voor het eerst dat we zo’n type woordenboek maakten”. Ik wil u en de auteurs erop wijzen dat in 1975 het (zeer uitvoerige en uiterst grondige) Woordfrequenties in geschreven en gesproken Nederlands van de hand van P.C. Uit den Boogaart (red.) is verschenen bij Oosthoek, Scheltema en Holkema. Wat mij betreft is de verandering in woordfrequenties over een periode van veertig jaar nóg interessanter dan het door u besproken woordenboek als zodanig. En de dataset die daarvoor nodig is, bestaat dus al.

    • Jacob F. Orlebeke