Generatie van onzekerheid Y gENE Generatie

None

Studenten lijken hun bravoure te zijn verloren. In plaats van gouden bergen verwachten zij grote onzekerheid na hun afstuderen. De generatie Y, geboren na 1980, is volwassen geworden in een tijd waarin traditionele zekerheden op de tocht staan en dit maakt hen bang. Maar is onzekerheid niet iets dat we moeten verwelkomen als een kans?

Over deze vragen heeft de opinieredactie met de studenten van de Veerstichting als gastredacteuren een bijlage samengesteld.

Het VeerStichting-symposium heeft als thema ‘Bevrijd van Zekerheid: een pleidooi voor het onzekere’, dat op 9 & 10 oktober wordt gehouden in de Pieterskerk te Leiden. Op dit symposium, geheel georganiseerd door studenten, gaan 250 ambitieuze studenten het gesprek aan met 250 ‘vormgevers van de maatschappij’, aan de hand van twaalf lezingen van vooraanstaande denkers en ervaringsexperts. De Veerstichting organiseert jaarlijks dergelijke conferenties met als doel een ontmoeting tussen generaties. Meer informatie: www.veerstichting.nl.