Misschien is het stelen bij eksters uit de mode geraakt

Ik las uw bericht over ‘la gazza ladra’, en dat onderzoek had aangetoond dat eksters niets met glimmende dingen hadden (NRC Handelsblad, 21 augustus). Het bracht mij in herinnering dat ik in Artis een keer bij een tentoonstelling een eksternest heb gezien, dat daar – ik meen rond 1900 – door diverse generaties eksters bewoond was, en waar in het takkenvlechtwerk allerlei muntjes en sieraden verwerkt waren. Deden eksters dit vroeger wel en nu niet meer? Ik link dit aan het artikel over apen die iets deden met een grasspriet wat niet evolutionair voordelig verklaard kon worden (1 juli). Ik moest denken aan mode. Niet direct evolutionair voordelig, maar doordat je een groep creëert die een eigen identiteit heeft, draagt het bij aan groepscohesie – wat wel evolutionair te duiden is. Zou dat ook voor de eksters gelden?

    • Thijs Gras