Deltacommissaris Kuijken bezorgd over plannen voor overstromingen

Deltacommissaris Wim Kuijken op het strand van Ter Heijde. Foto ANP / Marcel Antonisse

Deltacommissaris Wim Kuijken is bezorgd dat Nederland niet op tijd klaar is met het nemen van maatregelen tegen overstromingen. “Mijn grootste zorg is: zijn we op tijd klaar? Dat zegt hij in een vraaggesprek met NRC Handelsblad vandaag.

“Stel je voor dat het straks een keer flink stormt op zee, dat dat twee of drie dagen aanhoudt, dat de keringen dicht zijn, en dat we dan potverdorie heel veel water uit de Rijn krijgen omdat het zo ontzettend regent. Je raakt je water niet kwijt.”

Het kabinet heeft onlangs “enthousiast” ingestemd met de plannen van Kuijken. Die worden op Prinsjesdag bekendgemaakt. Het gaat om een groot aantal technische en ruimtelijke maatregelen, vooral in het rivierengebied. Kuijken heeft de afgelopen jaren veel grootse plannen verworpen, zoals het drastisch verhogen van het waterpeil van het IJsselmeer, de aanleg van een gigantische dijk voor de kust, een nieuwe verdeling van rivierwater over IJssel en Waal of het afsluiten van het Haringvliet en de Nieuwe Waterweg. “Veel te duur en nu niet nodig.”

Schrappen watertoets is geen goed idee

Kuijken maakt zich wel zorgen over het schrappen van de zogenoemde watertoets. Dat is de verplichting van bouwers en gemeenten om bouwplannen in de buurt van water ter advisering voor te leggen aan waterschappen. Minister Schultz van Haegen (Infrastructuur en Milieu, VVD) overweegt die toets te schrappen. Kuijken:

“De minister heeft nog geen besluit genomen, maar neigt ernaar om te zeggen: jongens, dat moet in goed vertrouwen kunnen, verplicht melden is niet van deze tijd.”

Het kabinet lijkt bovendien vooralsnog niet van plan nu al langdurig miljarden te reserveren voor de maatregelen die de komende dertig jaar nodig zijn. Het gaat om ongeveer 20 miljard. Het kabinet-Balkenende IV besloot eerder dat er tot 2028 jaarlijks één miljard beschikbaar is, het huidige kabinet wil dat niet nu al verder verlengen tot bijvoorbeeld 2036. Kuijken:

“De minister van Financiën heeft dat niet meteen ingekopt. Dat snap ik ook wel, want het is toch een miljard per jaar. Dus toen heb ik gezegd: dan kun je erop rekenen dat de Kamer met een motie komt.”

Lees het interview met Wim Kuijken Het is niet niks, ineens een rivier door je dorp (€) vandaag in NRC.

    • Arjan Schreuder en Hans Steketee