Tientallen gemeenten taxeren huizen niet goed

Uit de meest recente inspectie blijkt dat tientallen gemeenten hun WOZ-administratie niet goed op orde hebben.

Amsterdam is niet de enige gemeente die haar WOZ-administratie niet op orde heeft. Gisteren werd bekend dat de hoofdstad in januari is gewaarschuwd: volgend jaar mag zij geen onroerendezaakbelasting (ozb) heffen, als die administratie niet snel verbetert.

Maar er zijn nóg twintig gemeenten die in januari dezelfde waarschuwing hebben gekregen. Dat zegt Caspar Remmers van de Waarderingskamer. Het gaat onder meer om Delft, Harlingen, Emmen en De Bilt.

De Waarderingskamer controleert of gemeenten huizen correct taxeren. Dat is van belang voor de belastingen. De WOZ-waarde van een huis bepaalt hoeveel belasting eigenaren moeten betalen: hoe hoger de waarde, hoe hoger de belasting. Het gaat daarbij niet alleen om de ozb, maar ook om de waterschapsbelasting en het eigenwoningforfait.

Gemeenten taxeren huizen jaarlijks. Op de website van de Waarderingskamer staat per gemeente het oordeel over de kwaliteit van die taxatie. Dat oordeel omvat verder bijvoorbeeld ook de manier waarop de gemeente bezwaarschriften afhandelt.

De Waarderingskamer hanteert vier categorieën: ‘goed’, ‘naar behoren’, ‘voldoet niet aan alle gestelde kwaliteitseisen’ en ‘moet dringend verbeterd’ worden.

Volgens meest recente inspectie van de Waarderingskamer (deze zomer) vallen 5 van de 403 Nederlandse gemeenten in de laatste categorie: de Limburgse gemeenten Beek, Echt-Susteren, Nuth, Roerdalen en Eijsden-Margraten. Zolang zij hun WOZ-uitvoering niet ‘dringend verbeteren’, mogen ze geen WOZ-beschikkingen sturen aan huiseigenaren.

In de op een na slechtste groep vallen 41 gemeenten. Zij waarderen bijvoorbeeld sommige woningen te hoog, en andere juist te laag. Het toezicht op deze gemeenten is verscherpt. In beide categorieën bevinden zich gemeenten die begin dit jaar al zijn gewaarschuwd.

Amsterdam krijgt het oordeel ‘naar behoren’ – na ‘goed’ het gunstigste oordeel van vier. Dat de hoofdstad in januari tóch die waarschuwing kreeg, komt volgens Remmers doordat daar een „unieke situatie” geldt. Zo heeft een grote stad veel meer gegevens en omvangrijkere registraties dan kleinere gemeenten, zijn de processen er complexer en de belangen groter. „Voor grotere steden geldt daarom een strenger regime.”

Door de crisis op de huizenmarkt is er volgens Remmers meer en beter inzicht nodig in de gegevens die de waarde van een huis bepalen. In Amsterdam, en dus ook in tientallen andere gemeenten, worden „die inspanningen onvoldoende verricht”. Zo speelt nu de ligging van de woning een veel grotere rol in de taxatie dan voorheen.

Het aantal echte probleemgevallen neemt volgens Remmers sinds een jaar of twee licht af, doordat gemeenten beginnen te wennen aan die veranderde woningmarkt. Toch blijft de financiële druk waarmee veel gemeenten kampen een rol spelen bij de kwaliteit van de WOZ-uitvoering, zegt hij. „Krijgen ze een goede beoordeling van ons, dan zeggen bestuurders soms: ‘Dan kan het vanaf nu wel even een onsje minder’.”