Jihadgangers kunnen makkelijker het Nederlanderschap verliezen

Foto ANP / Valerie Kuypers

Het wordt voor de overheid makkelijker om van jihadgangers het Nederlanderschap af te nemen. Om maatschappelijke spanningen tegen te gaan komt er een expertcentrum dat in wijken waar kans op conflicten groot is de situatie gaat monitoren. Deze en andere plannen staan in een brief die het kabinet vandaag aan de Tweede Kamer heeft gestuurd.

In het najaar presenteert het kabinet een aanscherping van de Rijkswet. Deze wijziging moet het mogelijk maken om van jihadgangers die zich hebben aangesloten bij een terroristische groepering zonder veroordeling het Nederlanderschap af te nemen. Echter, zegt het kabinet daar wel bij, dit mag niet leiden tot “staatsloosheid”. Ook wil het kabinet het mogelijk maken om het Nederlanderschap in te trekken als iemand een opleiding volgt in een terroristisch trainingskamp of als instructeur daar werkt.

Uitreizen voorkomen

Ook zijn er plannen om te voorkomen dat mensen kunnen uitreizen naar conflictgebieden. Als er gegronde vermoedens bestaan dat iemand wil afreizen naar gebieden als Syrië of Irak is het de bedoeling dat van diegene het paspoort ongeldig wordt verklaard. Daarnaast gaat een speciaal team van de Nationale Politie zich richten op de bestrijding van de online verspreiding van radicaliserende, haatzaaiende, gewelddadige en jihadistische informatie.

Ten slotte erkent het kabinet dat maatschappelijke spanningen een voedingsbodem kunnen zijn voor radicalisering. Om dit tegen te gaan komt er een expertcentrum dat wijken waar de kans op conflicten groot is gaat monitoren en gemeenten praktisch gaat ondersteunen.