Dit is een artikel uit het NRC-archief
Bekijk hele krant

NRC Handelsblad

Geopolitiek

Italië krijgt hulp EU bij patrouilles

De Europese Unie heeft Italië hulp toegezegd bij de patrouilles tussen Noord-Afrika en de zuidgrens van de Europese Unie. De regering in Rome heeft de afgelopen maanden gezegd dat het land de enorme stroom bootvluchtelingen vanuit Libië – dit jaar al meer dan honderdduizend – niet meer alleen kan verwerken.

De Italiaanse minister van Binnenlandse Zaken Angelino Alfano bereikte hierover gisteren een akkoord met eurocommissaris Cecilia Malmström. Hoe de hulp wordt ingevuld, is nog onduidelijk.

Alfano zei dat komend najaar een EU-operatie onder de naam Frontex Plus zal beginnen. Malmström zei op een gezamenlijke persconferentie in Brussel eerst dat Frontex, verantwoordelijk voor de bewaking van de buitengrenzen van de EU, de bestaande Italiaanse operatie zal ‘aanvullen’. Later sprak zij over ‘vervangen’.

Malmström zei dat zij andere EU-landen zal vragen om deel te nemen aan Frontex Plus. De Franse minister van Binnenlandse Zaken zegde gisteren direct een bijdrage toe. De vorm wordt met andere EU-landen afgestemd, zei hij.

De wetteloosheid in Libië heeft een enorme stijging van het aantal bootvluchtelingen veroorzaakt. Italië patrouilleert sinds oktober op zee om te proberen rampen te voorkomen. Dit jaar zijn 1.900 bootvluchtelingen omgekomen.