Dit is een artikel uit het NRC-archief
Bekijk hele krant

NRC Handelsblad

Economie

Amsterdamse belastingdienst krijgt laatste waarschuwing

Strenge waarschuwing voor de Amsterdamse belastingdienst: als de administratie niet snel op orde komt, mag ze in 2015 geen onroerendezaakbelasting (ozb) heffen. De kans dat het gebeurt is klein, zei wethouder financiën Udo Kock vandaag, maar de gevolgen kunnen groot zijn: Amsterdam heft jaarlijks 160 miljoen euro aan ozb.

De waarschuwing kwam in januari binnen bij het vorige college van burgemeester en wethouders. De Waarderingskamer, die toeziet op de uitvoering van de Wet waardering onroerende Zaken (woz), schreef dat de administratie van de woz (waarin de waarde van huizen wordt vastgesteld) zodanige tekortkomingen vertoonde dat zij niet zou „kunnen instemmen met het verzenden van woz-beschikkingen in 2015”, tenzij er duidelijke verbeteringen te zien zouden zijn.

De financiële gevolgen voor huiseigenaren zijn moeilijk te overzien, zei wethouder Kock. Sommige huizen worden te hoog, andere te laag gewaardeerd. Aangezien er wettelijk een maximale afwijking is vastgesteld (20 procent) kan de schade bij de ozb-belasting per huis jaarlijks niet meer dan zo’n 30 euro bedragen, rekende hij voor. Maar de woz-waarde werkt ook door in andere belastingen.

Kock onderstreepte dat Amsterdam in de ranglijst die de Waarderingskamer van gemeenten maakt eind 2013 het predicaat ‘naar behoren’ kreeg.

Het vorige college nam direct na de waarschuwing maatregelen. De Waarderingskamer noemde die in een brief deze zomer „een goede aanzet”. Wethouder Kock (D66) die PvdA’er Pieter Hilhorst na de verkiezingen opvolgde, zegt dat de kwestie rond de woz-administratie een goede illustratie is van de problemen bij de belastingdienst. Hoewel daar „hard wordt gewerkt door zeer gecommitteerde ambtenaren” worden er te veel fouten gemaakt en hoort het niet bij de cultuur van de dienst om elkaar op fouten aan te spreken, aldus Kock. Ook wordt gewerkt met verouderde systemen; achttien jaar oud om precies te zijn.

Kock: „De belastingdienst is kwetsbaar. En dat gaat niet op korte termijn veranderen.” Hij dient volgende week in het college een plan in voor de reorganisatie van de dienst. In die zin, zei hij vandaag, komt de waarschuwing hem goed uit. „Om de urgentie van het probleem te onderstrepen.”

In december bleek dat de Amsterdamse belastingdienst 188 miljoen euro te veel aan toeslagen had uitgekeerd; gevolg van een verkeerd tussen de cijfers geplaatste komma. Die blunder betekende in de verkiezingsstrijd het einde van Hilhorst als wethouder.