Zit IS-aanhangers op de huid alsof het grote criminelen zijn

Geen thee maar een top-600-aanpak, betogen vijf lokale CDA-politici.

De Nederlandse samenleving wordt rechtstreeks geraakt door IS. Aanhangers van deze terreurgroep demonstreren openlijk voor het afschaffen van onze vrije, pluriforme samenleving. Wij moeten pal staan voor onze vrijheden en ze niet te lichtzinnig als vanzelfsprekend beschouwen. Nederland kent een lange traditie van tolerantie, hoe imperfect soms ook. Wij staan niet toe dat deze tolerantie vervaagt.

Ook is deze tolerantie niet onbegrensd. Van Aristoteles is de uitspraak: „Want diegenen die over dingen – waarover men verontwaardigd moet zijn – niet verontwaardigd zijn, zijn naar het schijnt dwazen.” Wij bepleiten voor een ‘weerbare democratie’. Dat betekent grenzen aangeven en kansen bieden. Hard ingrijpen waar nodig, maar ook structureel werken aan overdracht van de normen en waarden van de democratische rechtsstaat.

In de grote steden willen wij een top-600-aanpak van mensen die radicaliseren of dreigen te radicaliseren. Op dezelfde manier zoals in Amsterdam de grootste criminelen worden gevolgd, moeten we de extremisten continu op de huid zitten – ook de radicale predikers. We moeten weten wat zij doen, zodat we snel kunnen ingrijpen. Geen thee met de burgemeester, maar lik-op-stuk beleid, een meldplicht en monitoring. Met snelheid in de strafrechtketen: oppakken, voorgeleiden, berechten en straffen. Daarnaast bieden we hulp aan de gezinnen waar deze jongeren deel van uitmaken en onderzoeken we de factoren die bijdragen aan hun radicalisering. Ten derde betrekken we de broertjes en zusjes van deze geradicaliseerde jongeren in de aanpak, zodat we ook daar tijdig kunnen ingrijpen.

Wij willen ook landelijke regels naar Duits voorbeeld, die paal en perk kunnen stellen aan uitingen en symbolen van extremistische groeperingen, vermeld op de Nederlandse terreurlijst. Gezwaai met bijvoorbeeld SS-vlaggen of ‘IS-vlaggen’ kan dan worden verboden door de lokale autoriteiten.

Het weerbaar maken van jongeren tegen religieuze vormen van radicalisering begint in eigen gemeenschap. Ook veel moslimouders maken zich grote zorgen over radicalisering van jongeren. Vanuit de gemeenschap zelf zal actief gewerkt moeten worden om radicalisering te voorkomen, door middel van een concrete ‘contra-radicaliseringsagenda’. Met ouders die de normen en waarden van de Nederlandse rechtsstaat internaliseren en overdragen binnen het gezin. Parallel willen wij werken aan meer maatschappelijk samenhang en het bestrijden van achterstanden of discriminatie in de samenleving. Het onderwijs tenslotte moet beter leren onthouden door meer prioriteit te geven aan democratische waarden. Via het vak maatschappijleer en via het geschiedenisonderwijs dat wij (overal) tot een verplicht vak willen maken.

De oplopende verontwaardiging over het geweld van de extremisten mag niet leiden tot stigmatisering of isolement van mensen. Met het oog op de toenemende radicalisering doen wij een beroep op iedereen van goede wil – die de Nederlandse rechtsstaat en democratische waarden is toegedaan – om ondubbelzinnig een front te vormen tegen radicalisering. We kunnen – en mogen – het onderling nog zo oneens zijn, het is tijd om met elkaar duidelijk te maken waar onze rechtsstaat en onze democratie voor staan. De democratie kan best tegen een stootje, maar moet ook van zich kunnen afbijten als dat nodig is.

    • vijf lokale CDA-politici