Drie procent van ouders vindt kind autistisch

Bijna 3 procent van de Nederlandse kinderen heeft volgens de ouders autisme of een aanverwante stoornis. Dat blijkt uit een gezondheidsenquête van het Centraal Bureau voor de Statistiek. Het is voor het eerst dat het voorkomen van autisme op deze manier in Nederland is onderzocht. Vergeleken met het buitenland lijkt het percentage autisme onder kinderen hier erg hoog. Schattingen in de Verenigde Staten en het Verenigd Koninkrijk schommelen rond de 1 à 2 procent. Volgens het CBS vallen de cijfers mogelijk hoger uit omdat het hier gaat om zelfrapportage. Er is ouders gevraagd naar hun oordeel over hun kind, niet naar een medische diagnose.

    • NRC