Opinie

Dit is een artikel uit het NRC-archief

Economie

350 risico’s, 61 kwetsbaarheden

Het is natuurlijk nog maar een conceptversie. Het echte document komt pas 2 november uit, na een week waarin allerlei scherpe kantjes er nog gemakkelijk afgeschaafd kunnen worden. Maar de 127 pagina’s tellende voorlaatste versie van het syntheserapport van het IPCC (waarin de boekwerken van de drie werkgroepen die verantwoordelijk waren voor de vijfde klimaatevaluatie zijn samengevat) heeft een alarmerende toon. Tenminste als je degenen mag geloven die het concept onder ogen hebben gehad. Heeft iemand het al op internet gespot?

Volgens de New York Times concludeert het rapport dat het risico voor ‘ernstige, wijdverbreide en onomkeerbare gevolgen voor mens en leefomgeving’ binnen enkele decennia zeer groot is, doordat de op hol geslagen groei van de uitstoot van broeikasgassen alle pogingen voor een politiek klimaatakkoord teniet doet. Op dit moment is de reserve aan fossiele brandstoffen vier keer zo groot als de wereld nog aankan om binnen de twee graden temperatuurstijging te blijven.

Dat betekent, aldus het rapport, dat landen de discipline zullen moeten opbrengen om het grootste deel van die waardevolle grondstoffen onaangeroerd te laten. Het is natuurlijk de vraag of die bereidheid bestaat. Tot nu toe is er weinig reden tot optimisme over de snelheid waarmee wereldleiders bereid zijn het probleem aan te pakken. National Geographic wijst bovendien op een onderzoek naar de te verwachten uitstoot van CO2 door alle energiecentrales bij elkaar gedurende hun totale levenscyclus (meer dan 300 miljard ton).

Volgens het IPCC-rapport is het echter nog steeds technisch haalbaar om binnen de tweegradengrens te blijven. Maar dan is wel haast geboden. Uitstel van beleid, al is het maar met een paar decennia, zal zeker leiden tot ernstige economische ontwrichting.

Bloomberg citeert uit het rapport dat de schade bij een gemiddelde temperatuurstijging van 2,5 graden Celsius mogelijk tot een wereldwijde economische krimp van 2 procent kan leiden. Het IPCC (dat zelf nadrukkelijk geen commentaar wil geven op het gelekte rapport, omdat het nog niet definitief is) voegt er in het rapport aan toe dat het gaat om een globale schatting en dat de nauwkeurigheid van dit soort getallen beperkt is.

Volgens Bloomberg wordt in het rapport 350 keer het woord risico gebruikt, 61 keer kwetsbaar (vulnerable en vulnerability) en 48 keer onomkeerbaar. Volgens persbureau AP bevat het rapport, zoals te verwachten valt van een syntheserapport, weinig nieuws, maar is de toonzetting wel steviger dan en de drie rapporten die eraan ten grondslag liggen.

Paul Luttikhuis
Blogger

Paul Luttikhuis

Buitenlandredacteur Paul Luttikhuis volgt op dit blog nieuws over klimaatverandering. Hij schrijft over sociale en economische gevolgen, over manieren waarop landen zich daarop voorbereiden, over nieuwe wetenschappelijke inzichten en over de onderhandelingen na ‘Parijs’. Regelmatig zullen gastauteurs hun licht laten schijnen op deze thema’s.