Overbelasting geen probleem

Foto ANP

Nederland plaatst massaal zonnepanelen en kan daar nog even mee doorgaan voordat het distributienet uit zijn voegen barst. Volgens berekeningen van het Planbureau voor de Leefomgeving (PBL) is het vermogen van zonnepanelen het afgelopen jaar verdubbeld. Er staat nu voor 0,7 gigawatt (GW) opgesteld, in 2020 zal dat naar schatting 4 GW zijn. Pas bij 16 GW moeten er maatregelen worden genomen om te voorkomen dat het net overbelast raakt. Het PBL heeft berekend dat er in totaal 400 vierkante kilometer dak beschikbaar is voor zonnepanelen in Nederland. In dat getal zijn naast woningen ook gebouwen in de utiliteitssector (bedrijfsgebouwen) meegenomen. Als al dat oppervlak inderdaad gebruikt wordt zou dat 66 GW kunnen opleveren, evenveel als de jaarlijkse elektriciteitsvraag van de gebouwen. Om de balans te bewaren op het net moeten er volgens het PBL modellen worden ontwikkeld om de productie af te toppen en de vraag aan te passen aan de productie. (NRC)