Polder stroomt vol

Foto Maarten Hartman

Water stroomt de polder Hooge Boezem bij Haastrecht in. Hoogheemraadschap De Stichtse Rijnlanden voert een proef uit om te zien of de polder goed functioneert als waterberging als het peil in de Hollandsche IJssel te hoog wordt bij hevige regenval. De proef duurt 48 uur en is gisterochtend begonnen. Er zal zo’n 70.000 kubieke meter water de polder ingelaten worden, vanuit het riviertje de Vlist. Als de polder volledig vol is, zal het water worden teruggepompt in de Hollandsche IJssel. De werkzaamheden om de polder geschikt te maken voor waterberging zijn in april afgerond.