‘Het kleine Huis’ was lang niet altijd zo knus en gezellig

Van het geschommel van de huifkar tot de zonsopgangen boven de prairie en Pa’s vioolspel in de knusse pioniershut – Laura Ingalls Wilders acht ‘Kleine Huis’-boeken over haar Amerikaanse familie van pioniers hebben generaties kinderen betoverd. Maar 57 jaar na de dood van de schrijfster en bijna 82 jaar na het verschijnen van Het kleine Huis in het Grote Bos (1932) blijkt er nog een andere versie van deze mythische Amerikaanse jeugd te bestaan. Een waarin Laura op straat een man ziet die zo dronken is, dat de alcohol in zijn adem vlam vat als hij een sigaar opsteekt – de man sterft. Of die waarin Laura ziet hoe een winkelier zijn vrouw aan haar haren rondsleurt en vervolgens hun huis in brand steekt. Een jeugd waarin Pa, nobele, stoere Pa, de hele familie ’s nachts een huis uit smokkelt omdat hij de huisbaas een „rijke oude vrek” vindt en de huur te hoog.

Komende herfst verschijnt Pioneer Girl, Wilders geannoteerde autobiografie waaruit zij voor haar romantische kinderboeken geput heeft – het boek werd door uitgeverijen geweigerd. Het manuscript, waaraan zij in 1930 begon toen zij al in de zestig was, bestaat in diverse varianten en was wel al bekend. Er is gebruik van gemaakt voor de diverse biografieën die over Ingalls Wilder zijn verschenen. Hieruit bleek al hoezeer zij naargeestiger gebeurtenissen, zoals de dood van een negen maanden oud broertje, uit de geïdealiseerde kinderboeken had weggelaten.

In oktober verschijnt een geannoteerde editie van Pioneer Girl. De onderzoekers zijn op veel nieuw materiaal gestuit, zoals een brief van Pa Ingalls uit 1880 en foto’s van andere personages uit de boeken.