Watertest in polder Haastrecht

Maarten Hartman
Maarten Hartman

Vandaag werd deze polder in Haastrecht (Zuid-Holland) opzettelijk onder water gezet. Op de foto staat het weiland pas gedeeltelijk onder water. Waterschap De Stichtse Rijnlanden wil hiermee testen of polder de Hooge Boezem genoeg water kan opvangen. Er wordt gekeken hoelang het precies duurt eer het gebied helemaal is ondergelopen. Als de test goed verloopt, kan de polder gebruikt worden bij extreem hoge waterstanden: bij een overstroming kan de polder overtollig water opvangen. De test duurt twee dagen. Dat is de geschatte tijd waarbinnen de polder volledig zal onderlopen. Zo'n 70.000 kubieke meter water, afkomstig uit de rivier de Vlist, stroomt deze dagen het gebied in.

    • NRC