Ruziënde buren doen steeds vaker beroep op rechtsbijstand

Buren beslechten hun ruzies al snel via een advocaat. Conflict in opkomst: ergernis over beveiligingscamera’s.

Het aantal burenruzies waarbij mensen de rechtsbijstand inschakelen neemt toe. Achema en DAS, de grootste aanbieders van rechtsbijstand zien de afgelopen jaren een fikse groei in het aantal zaken waarbij sprake is van uit de hand gelopen burenruzies. Bij Achmea (1,9 miljoen rechtsbijstandverzekerden) steeg het aantal zaken van vierhonderd in 2011 tot zeshonderd zaken vorig jaar. Aanbieder DAS, met een premieomzet van 208 miljoen euro een andere grote rechtsbijstandverzekeraar, zag eveneens een stijging van het aantal burenruziedossiers: van vierhonderd zaken in 2011 naar 580 in 2013.

Alleen bij Arag, met een marktaandeel van 19 procent de derde grote aanbieder van rechtsbijstand, bleef het aantal ruziedossiers gelijk. Het bedrijf geeft geen precieze cijfers, maar laat wel weten dat het aantal meldingen over geluid-, geur- en stofoverlast vorig jaar met 9 procent steeg ten opzichte van het totaal. Geluidsoverlast staat ook bij de andere grote rechtsbijstandverzekeraars op de eerste plaats als oorzaak van een burenruzie. Op de tweede en derde plaats staan conflicten over overhangende takken en struiken, en geschillen over de perceelgrens door bebouwing. In opkomst volgens Arag is het aantal klachten over beveiligingscamera’s die uitkijken op het terrein van de buren.

Ook het Centrum voor Criminaliteitspreventie Veiligheid (CCV), dat onder meer gemeenten helpt bij buurtbemiddeling, heeft „de indruk dat vaker sprake is van conflicten met buren”. Vorig jaar registreerden de verschillende buurtbemiddelingsorganisaties in Nederland, aanwezig in de helft van de gemeenten, meer dan tienduizend meldingen van burenruzies. Dat waren er een paar honderd meer dan het jaar daarvoor. Volgens het CCV heeft inmiddels één op de drie Nederlanders te maken met woonoverlast.

Het grote aantal conflicten was voor het CCV reden vorige maand de campagne ‘Goede Buren’ te starten, ook omdat de zomermaanden traditioneel meer aanleiding geven tot ruzie. Omdat mensen vaker buiten zijn, is de kans groter om zich aan elkaar te ergeren. Gemeenten kunnen met de campagne hun inwoners attenderen op buurtbemiddeling. En er worden tips geven, zoals ‘praat met je buren’.

    • Anouk Eigenraam